KẾ TOÁN MỸ ĐỐI CHIẾU VỚI KẾ TOÁN VIỆT NAM (TS. PHAN ĐỨC DŨNG) Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN MỸ ĐỐI CHIẾU VỚI KẾ TOÁN VIỆT NAM (TS. PHAN ĐỨC DŨNG)

  • Lượt người xem: 2901
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

KẾ TOÁN MỸ (LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BẢI GIẢI)

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam phải tạo ra được sự bình ổn trong môi trường kinh tế, lành mạnh hóa các mối quan hệ và hoạt động tài chính theo như các cam kết của tổ chức này.

 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay đòi hỏi cơ chế cũng như chính sách kế toán tài chính phải thông thoáng, linh hoạt thì Việt Nam mới có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Điều này, càng đỏi hỏi đội ngũ những nhà quản trị nói chung và những nhà quản trị doanh nghiệp nói riêng cần thiết phải hiểu biết về hệ thống kế toán quốc tế, cụ thể là hệ thống kế toán mỹ và so sánh với hệ thống kế toán Việt Nam, để từng bước rút ngắn khoảng cách nếu có trong quá trình xử lý nghiệp vụ kế toán của kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.

 

Việc nghiên cứu hệ thống kế toán Mỹ nhằm giúp cho những nhà quản trị doanh nghiệp, những nhà kế toán hoặc những nhà hoạch định chính sách tài chính của công ty có điều kiện tiếp cận với hệ tốn kế toán của nền kinh tế phát triển nhất thế giới quản lý như thế nào trên cơ sở các thông tin số liệu mà kế toán cung cấp.

 

Điều này chỉ có thể có được khi độc giả hiểu về quy trình thực hiện kế toán của Hệ thống kế toán Mỹ trong điều kiện của nền kinh tế Việt Nam, và các doanh nghiệp áp dụng phải áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam, tác giả đã cố gắng điều chỉnh một số nội dung cần thiết cho phù hợp với cấp độ nghiên cứu của độc giả, và cuốn sách " Kế toán mỹ - Lý thuyết và Bài Tập" cũng chỉ nhằm góp một chút rất khiêm tốn vào tủ sách học tập và tham khảo của độc giả.

 

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 8 chương, môi chương được bố cục theo 4 nội dung chính:

 

- Mục tiêu học tập: Nhằm giúp độc giả xác định mục tiêu của từng chwowgn, nghĩa là sau khi học xong chương nào thì độc giả sẽ nắm được nội dung gì?

 

- Nội dung chính của chương: Nội dung này được bố cục theo kết cấu xử lý công việc của một người thực hiện công việc kế toán theo nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Mỹ

 

- Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng: Nội dung tóm tắt chương nhằm tổng kết lại những nội dung cần nhớ của từng chương và  phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp độc giả củng cố lại kiến thức mà mình tích lũy qua từng chương.

 

- Phần thực hành: Nhằm giúp cho độc giả thực hành kiến thức đã học qua các chương

 

Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, song cuốn sách khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, thiết sót nhất định. Tác giả rất mong muốn tiếp nhận những ý kiến đóng góp chân tình của độc giả, của thầy cô và đồng nghiệp trong trường cũng như ngoài trường nhằm xây dựng cuốn sách ngày một tốt hơn.

 

Mọi góp ý xây dựng chân tình cho tác giả xin liên lạc qua số điện thoại 0937571216 hoặc địa chỉ Email: pddungvnuhcm@yahoo.com

 

Chân thành cảm ơn!

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN - NGÔN NGỮ KINH DOANH

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN

 

2. THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

 

3. ĐỐ TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN : TÀI SẢN, NỢP PHẢI TRẢ, VỐN CHỦ SỞ HỮU, DOANH THU, CHI PHÍ

 

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

6. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 2: GHI CHÉP CÁC GIAO DỊCH

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GHI CHÉP CÁC GIAO DỊCH

 

2. NỘI DUNG GHI CHÉP CÁC GIAO DỊCH

 

3.  THỰC HIỆN QUY TRÌNH KẾ TOÁN

 

4. GIỚI THIỆU HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

 

5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

6. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG THU NHẬP KẾ TOÁN VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

 

1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ GIỚI HẠN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. ĐO LƯỜNG THU NHẬP CỦA KẾ TOÁN

 

3. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY

 

4. QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KẾ TOÁN

 

5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

6. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH

 
 
CHƯƠNG 4: HOÀN TẤT CHU TRÌNH KẾ TOÁN
 
1. CHU TRÌNH KẾ TOÁN VÀ TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
 
2. HOÀN TẤT QUY TRÌNH KẾ TOÁN
 
3. CÁC THỦ TỤC XỬ LÝ CUỐI KỲ
 
4. BẢNG TÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY
 
5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 
6. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH
 
 
CHƯƠNG 5: BẢNG CÂN ĐỐI KHOẢN MỤC TRÊN BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 
 
1.  KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN
 
2. KẾ TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN
 
3. KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
 
4. KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU
 
5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 
6. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH
 
 
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO THU NHẬP
 
 
1. KẾ TOÁN DOANH THU
 
2. KẾ TOÁN CHI PHÍ
 
3. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 
4.  PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH
 
 
CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ CÁC NHẬT KÝ ĐẶC BIỆT
 
1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG KẾ TOÁN
 
2.  HỆ THỐNG KẾ TOÁN GHI CHÉP BẰNG TAY - NHẬT KÝ VÀ THỦ TỤC
 
3. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 
4. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH
 
 
CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
 
 
1. TỔNG QUÁT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG TY
 
2. HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
3. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 
4. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH
 
 
PHỤ LUC 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CỦA HÒA KỲ
 
PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 
THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN
 
 
 
 
Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!
 
Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Sách kế toán mỹ, kế toán mỹ, ke toan my, sach ke toan my

Kết nối với chúng tôi