BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN MỸ (TS. PHAN ĐỨC DŨNG) Đặt sách theo yêu cầu

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN MỸ (TS. PHAN ĐỨC DŨNG)

  • Lượt người xem: 8582
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

BÀI TẬP VÀ BẢI GIẢI KẾ TOÁN MỸ

 

 

Sau khi viết lại cuốn kế toán Mỹ - lý thuyết và Bài tạp theo nội dung cơ bản cần thiết nhất trong quá trình xử lý nghiệp vụ kế toán Mỹ theo hướng thực hành, đồng thời giúp cho người học có thể thực hành nhiều hơn những chương đã học trong phần lý thuyết, tác giả đã cố gắng viết thêm cuốn Bài tập và Bài giải kế toán Mỹ và điều chỉnh một số nội dung cần thiết cho phù hợp với cấp độ nghiên cứu của độc giả.

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN - NGÔN NGỮ KINH DOANH

 

1  PHẦN NỘI DUNG CẦN NHỜ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2  PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 2: GHI CHÉP CÁC GIAO DỊCH

 

1  PHẦN NỘI DUNG CẦN NHỜ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2  PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG THU NHẬP KẾ TOÁN VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHÍNH

 

1  PHẦN NỘI DUNG CẦN NHỜ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2  PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 4: HOÀN TẤT CHU TRÌNH KẾ TOÁN

 

1  PHẦN NỘI DUNG CẦN NHỜ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2  PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 5:  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

1  PHẦN NỘI DUNG CẦN NHỜ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2  PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO THU NHẬP

 

1  PHẦN NỘI DUNG CẦN NHỜ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2  PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ CÁC NHẬT KÝ ĐẶC BIỆT

 

1  PHẦN NỘI DUNG CẦN NHỜ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2  PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

1  PHẦN NỘI DUNG CẦN NHỜ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2  PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

PHẦN BÀI TẬP TỔNG HỢP

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : bài tập và bài giải kế toán mỹ, sách bài tập và bài giải kế toán mỹ, sách kế toán mỹ

Kết nối với chúng tôi