Kế Toán Quản Trị - Lý Thuyết, Bài Tập, Bài Giải Đặt sách theo yêu cầu

Kế Toán Quản Trị - Lý Thuyết, Bài Tập, Bài Giải

  • Lượt người xem: 5824
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

Kế Toán Quản Trị - Lý Thuyết, Bài Tập, Bài Giải

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

Chương 1: Tổng quan về Kinh tế quản trị

 

1.1 Khái niệm và đối tượng của kế toán quản trị

 

1.2 Bản chất và vai trò của kế toán quản trị

 

1.3 Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

 

1.4 Các phương pháp nghiệp vụ chủ yếu sử dụng trong kế toán quản trị

 

1.5 Các nội dung nghiên cứu chủ yếu trong kế toán quản trị

 

* Tóm tắt nội dung chương 1

* Câu hỏi Ôn tập chương 1

* Câu Hỏi trắc nghiệm

 

Chương 2: Chi phí và phân loại chi 

 

2.1 Khái niệm và ý nghĩa của chi phí đối với nhà quản trị

 

2.2 Phân loại chi phí

 

2.3 Báo cáo kết quả kinh doanh

* Tóm tắt nội dung chương 2

* Câu hỏi trắc nghiệm

 

Chương 3: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận

 

3.1 Ý nghĩa của phân tích mối quan hệ chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận

 

3.2 Các khái niệm sử dụng trong phân tích Chi phí - khối lượng - lợi nhuận

 

3.3 Phân tích điểm hòa vốn

 

3.4 Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với kết cấu mặt hàng

 

3.5 Phân tích lợi nhuận mục tiêu

 

3.6 Ứng dụng phân tích Chi phí - khối lượng - lợi nhuận trong các tình huống ra quyết định quản lý

 

3.7 Hạn chế của mô hình phân tích chi phí - khối lượng - lợi nhuận

 

* Tóm tắt nội dung chương 3

 

* Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 4

 

 

Chương 4: Dự toán ngân sách

 

4.1 Khái niệm và vai trò của lập dự toán ngân sách

 

4.2 Trình tự lập dự toán ngân sách và mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận

 

4.3 Vận dụng lập dự toán ngân sách tại doanh nghiệp

 

* Tóm tắt nội dung chương 4

 

* Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 4

 

 

Chương 5: Các quyết định về giá bán sản phẩm

 

5.1 Hệ thống kế toán trách nhiệm và trung tâ đầu tư

 

5.2 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá bán trong doanh nghiệp

 

5.3 Lý thuyết chung của quá trình định giá sản phẩm

 

5.4 Ứng dụng phương pháp định giá dựa trên chi phí  để xác định giá bán sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp

 

* Tóm tắt nội dung chương 5

 

* Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 5

 

Chương 6: Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn trong kinh doanh.

 

6.1 Thông tin thích hợp và vai trò của việc nhận diện thông tin thích hợp

 

6.2 Xác định thông tin thích hợp

 

6.3 Ứng dụng thông tin thích hợp trong các quyết định ngắn hạng

 

* Tóm tắt nội dung chương 6

 

* Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 6

 

Phụ lục:

 

Phụ lục 1: Thuật ngữ Anh Việt

 

Phụ lục 2: Phân bổ chi phí - kế toán quản trị

 

Phụ lục 3: Dự toán ngân sách chi tiết về chi phí quản lý năm

 

Phụ lục 4: Minh họa dự toán ngân sách tổng hợp - Kế hoạch lợi nhuận năm

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách giá trị này tới quý độc giả!

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Sách kế toán, sach ke toan, sách thuế, sach thue, sách tài chính, sach tai chinh

Kết nối với chúng tôi