KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  • Lượt người xem: 4049
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

 

Xã hội càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh càng được mở rộng, càng mang tính chất đa dạng, phức tạp thì nhu cầu thông tin càng trở nên bức thiết và quan trọng.
 

Kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế – tài chính của một tổ chức để phục vụ nhu cầu quản lý của các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp lại còn có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn toàn cầu hóa nền kinh tế, sự cạnh tranh mang tính chất phức tạp, khốc liệt. Có thể nói chính chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành tổ chức để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
 

Xuất phát từ yêu cầu và tính chất thông tin cung cấp cho các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức có sự khác biệt, nên thông tin kế toán được phân biệt thành thông tin kế toán tài chính và thông tin kế toán quản trị. Mặc dù kế toán quản trị mới được phát triển trong giai đoạn gần đây nhưng đã minh chứng được sự cần thiết và quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các tổ chức, doanh nghiệp; đặc biệt là những tổ chức, doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành trong phạm vi rộng. Hiện nay, kế toán quản trị thật sự đã trở thành công cụ khoa học giúp nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng hoạt động, kiểm soát và ra quyết định.
 

Ở nước ta, kế toán quản trị mới chỉ được đề cập và ứng dụng trong thời gian gần đây. Do vậy, việc hiểu để vận dụng có hiệu quả kế toán quản trị ở các doanh nghiệp có ý nghĩa lớn lao để tăng cường khả năng hội nhập, tạo nên sự an tâm cho nhà quản trị khi có trong tay một công cụ khoa học hỗ trợ cho quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp.
 

Để đáp ứng yêu cầu bước đầu tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng kế toán quản trị cho các nhà quản trị, các tổ chức doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên khối kinh tế, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán, chúng tôi biên soạn cuốn sách này.

Cuốn sách bao gồm các nội dung:

CHƯƠNG 1. những vần đề chung về kế toán quản trị

I. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ. 
II. BẢN CHẤT KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ .
III. DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 2. phân loại chi phí
I. KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ. 
II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
 
II. NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 
III. CÁC MÔ HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 
IV. HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH. 
V. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ TIÊU CHUẨN. 
VI. KẾ TOÁN SẢN PHẨM HỎNG, PHẾ LIỆU THU HỒI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 

Chương 4. dự toán ngân sách hoạt động hằng năm
I. TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN
II. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ (STANDARD COST).
 
III. HỆ THỐNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM. 

 

CHƯƠNG 5. phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh
I. TRÌNH TỰ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH. 
II. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ. 

 

Chương 6. phân bổ chi phí bộ phân phục vụ và lập báo cáo bộ phận
I. PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN PHỤC VỤ. 
II. BÁO CÁO BỘ PHẬN. 

 

Chương 7. kế toán trách nhiệm quản lý
I. HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM. 
II. ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ TÀI CHÍNH CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM. 

 

CHƯƠNG 8. phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THỂ HIỆN MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN. 
II. ỨNG DỤNG MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 
III. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ ỨNG DỤNG MỞ RỘNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN

 

CHƯƠNG 9. định giá sản phẩm
I. CƠ CẤU KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CHI PHÍ TRONG ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM.
 
II. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT HÀNG LOẠT. 
III. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM THEO GIÁ LAO ĐỘNG VÀ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG. 
IV. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM MỚI
V. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT. 
VI. ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN NHƯỢNG. 

 

Chương 10. thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn
I. NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP
II. ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH NGẮN HẠN. 

 

CHƯƠNG 11. thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư dài hạn
I. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN
II. THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN
III. THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO QUYẾT ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

CHƯƠNG 12. phân tích báo cáo tài chính
I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 
III. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 
IV. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
V. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Sách kế toán, sach ke toan, sách thuế, sach thue, sách tài chính, sach tai chinh

Kết nối với chúng tôi