Giáo trình kế toán quản trị Đặt sách theo yêu cầu

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Lượt người xem: 6265
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

 

 

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế thị trường, từng bước hội nhập sâu rộng trên các phương diện với khu vực và thế giới để tạo ra một nền kinh tế cộng đồng. Hòa cùng với sự thay đổi trong các chính sách quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô, kế toán là công cụ sắc bén trong quản lý kinh tế cũng thay đổi theo. Sự thay đổi của kế toán đã làm cho người học, người dạy và các chuyên gia hành nghề thường xuyên cập nhật, bổ sung các kiến thức mới nhất.

 

Trong hệ thống thông tin kế toán nói chung, kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành không thể thiết được trong các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu. Kế toán quản trị với chức năng là công cụ hữu hiệu cung cấp dòng thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Để phục vụ kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo các đối tượng là học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, nhà quản trị kinh doanh...; Cho các bậc đào tạo: Đại học, sau đại học, bồi dưỡng nâng cao...tập thể giáo viện Bộ môn phân tích và kế toán quản trị thuộc khoa Kế toán và Kiểm toán - Đại học kinh tế Quốc dân Hà nội đã biên soạn giáo trình "Kế toán quản trị"

 

Giáo trình này biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... đồng thời kết hợp với thông tư hướng dẫn kế toán quản trị của Bộ Tài Chính.

 

Việc hoàn thành cuốn sách này là sự cố gắng của tập thể các thầy, cô giáo trong Bộ môn với kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn nhiều năm công tác....

 

Mặc dù có nhiều cố gắng trong biên soạn, những do đây là một lĩnh vực khoa học mới mẻ cả về phương diện lý thuyết và thực tế ở Việt Nam nên cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng góp chân thành của các bạn đọc gần, xa. XIn chân thành cảm ơn!

 

 

MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

1.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.2 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

1.4 SO SÁNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

1.5 SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.6 TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.7 MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 

2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ

 

2.2  PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

 

2.3 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO NỘI DUNG KINH TẾ

 

2.4 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MỐI QUAN HỆ VỚI MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG

 

2.5 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MỐI QUAN HỆ VỚI KỲ TÍNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

2.6 CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ KHÁC

 

2.7 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

 

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

 

3.1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG

 

3.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM HIỆN ĐẠI

 

3.3 BÁO CÁO SẢN XUẤT

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - SẢN LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN

 

4.1 Ý NGHĨA  PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ, SẢN LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN

 

4.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ĐỂ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ C-V-P

 

4.3 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

 

4.4 CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ ĐỘ LỚN ĐÒN BẢY HOẠT ĐỘNG

 

4.5 PHÂN TÍCH QUAN HỆ C-V-P ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH

 

4.6 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO PHÂN TÍCH C-V-P

 

CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

 

5.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN

 

5.2 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ

 

5.3 DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

 

CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN LINH HOẠT

 

6.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA DỰ TOÁN LINH HOẠT

 

6.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

 

6.3 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TIÊU THỤ

 

6.4 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

 

7.1 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM

 

7.2 BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN

 

7.3 PHÂN BỔ CHI PHÍ PHỤC VỤ CHO CÁC BỘ PHẬN

 

7.4 PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH LẬP THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ

 

CHƯƠNG 8: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

 

8.1 LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGIỆP

 

8.2 VAI TRÒ CỦA ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM

 

8.3 NỘI DUNG ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 9: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

 

9.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

 

9.2 TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN  VÀ ĐẶC ĐIỂM CẢU CÁC QUYẾT ĐỊNH NGĂN HẠN

 

9.3 CÁC BƯỚC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

 

9.4 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THICH HỢP TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGĂN HẠN TRONG KINH DOANH

 

CHƯƠNG 10: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN

 

10.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

10.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN

 

10.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN

 

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Giáo trình kế toán quản trị, sách giáo trình kế toán quản trị, kế toán quản trị, ke toan quan tri

Kết nối với chúng tôi