SÁCH BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (TS. PHAN ĐỨC DŨNG) Đặt sách theo yêu cầu

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (TS. PHAN ĐỨC DŨNG)

  • Lượt người xem: 3436
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (TS. PHAN ĐỨC DŨNG)

 

 

 

Cuốn sách Bài tập và bài giải kế toán quản trị nhẳm giúp cho độc giả củng cố kiến thức đã học trên nền tảng tiếp thu kiến thức lý thuyết của môn học này. Thông qua cuốn sách độc giả sẽ có nhiều cơ hội hơn khi thực hành các nội dung qua ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải, trên cơ sở đó tự rèn luyện các kỹ năng liên quan để có thể đạt được những kiến thức cần thiết về môn học. Cuốn sách hy vọng đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của các công ty trong quá trình đưa ra quyết định quản lý và kinh doanh. 

 

 

Nôi dung cuốn sách gồm 03 phần chính:

 

- Nội dung cần nhờ và câu hỏi trắc nghiệm

 

- Phần bài tập ứng dụng 

 

- Phần bài tập tự giải

 

 

 

 

MỤC LỤC CUỐN SÁCH

 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

1.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

1.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

1.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

 

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 

2.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

2.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

2.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN

 

3.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

3.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA DOANH NGHIỆP

 

4.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

4.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

4.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

 

5.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

5.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DUNG

 

5.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 

6.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

6.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

6.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 7: ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

 

7.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

7.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

7.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 8: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CHO VIỆC ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

 

8.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

8.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

8.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 9: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

9.1 NỘI DUNG CẦN NHỚ VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

9.2 PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

9.3 PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

PHẦN BÀI TẬP TỔNG HỢP

 

 

SACHKETOAN.VN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU ĐẾN ĐỘC GIẢ!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Sách bài tập và bài giải kế toán quản trị, sách kế toán quản trị, kế toán quản trị bài tập và bài giải

Kết nối với chúng tôi