KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (NXB KINH TẾ QUỐC DÂN) Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (NXB KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Lượt người xem: 2643
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

 

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 

Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế,sự hội nhập của chế độ kế Việt Nam với các chuẩn mực kế toán quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển đáng kể của kế toán Việt Nam. Kế toán ngân hang thực hiện việc ghi chép, phân loại,tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các ngân hàng thương mại.

 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của ngân hàng  thương mại có liên quan nhiều các giao dịch của các bên. Do vậy, sự chính xác, hợp lý trong phương pháp kế toán của ngân hàng ảnh hưởng đến lợi ích  của nhiều tổ chức, cá nhân.

 

Hiện nay, Trong chương trình đào tạo của nhiều trường đại học đã đưa môn học kế toán ngân hàng vào giảng dạy. Với mục đích cung cấp them nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách “Kế toán ngân hàng thương mại” trên cơ sở tổng hợp các quy định về chế độ kế toán cho các tổ chức tín dụng do Ngân hàng nhà nước ban hành và các quy định của chế độ kế toán hiện hành.

 

Cuốn sách do PTS.TS Nguyễn Phú Giang, giảng viên trường Thương mại làm chủ biên và sự thamgia biên soạn của TS. Đoàn Ngọc Phi Anh,giảng viên trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng, TS Đặng Ngọc Hùng, giảng viên trường Đại học công nghiệp Hà Nội.

 

Các tác giả đã cố gắng trên nhiều mặt để phục vụ bạn đọc nhưng cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía bạn đọc để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

1.1  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

1.2  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1.3   TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

 

2.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

 

2.2 CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN

 

- HUY ĐỘNG VỐN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

 

- TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

 

- HUY ĐỘNG VỐN QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 

- HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC VÀ TỪ NGHÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

 

2.3 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

 

-  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI

 

- KẾ TOÁN PHÁT HÀNH CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 

- KẾ TOÁN ĐI VAY TỪ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC VÀ TỪ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- KẾ TOÁN CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 

3.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 

- Ý NGHĨA CỦA TÍN DỤNG NGHÂN HÀNG

 

- NHIỆM VỤ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

- NGUYÊN TẮC CỦA TÍN DỤNG NGHÂN HÀNG

 

- THỜI HẠN, LÃI XUẤT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

- PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG

 

3.2 CHỨNG TỪ VÀ QUY TRÌNH KẾ TOÁN TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG

 

- CHỨNG TỪ CHO VAY

 

- QUY TRÌNH CHO VAY

 

3.3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 

-  KẾ TOÁN CHO VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC

 

- KẾ TOÁN CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC

 

BÀI TẬP CUỐN CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ

 

4.1 KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

4.2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

- CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN VÀ HÌNH THỨC TRẢ LÃI

 

- KẾ TOÁN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

4.3 KẾ TOÁN GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN, GÓP VỐN LIÊN DOANH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

 

- KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN

 

- KẾ TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

5.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

- KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

- Ý NGHĨA CỦA HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

- CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

5.2 KẾ TOÁN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

- KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN SÉC

 

- KẾ TOÁN THANH TOÁN BẰNG LỆNH CHI HAY ỦY NHIỆM CHI

 

- KẾ TOÁN THANH TOÁN BẰNG NHỜ THU HAY ỦY NHIỆM THU

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

- CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

- ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

6.2 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

- KẾ TOÁN THANH TOÁN LIÊN CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (Chuyển tiền điện tử)

 

- KẾ TOÁN THANH TOÁN BÙ TRỪ

 

- KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ỦY NHIỆM THU HỘ, CHI HỘ

 

- KẾ TOÁN PHƯƠNG THỨC MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI LẪN NHAU ĐỂ THANH TOÁN

 

- KẾ TOÁN TRỌNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ VỀ NGOẠI TỆ VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

7.1 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ VỀ NGOẠI TỆ

 

- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGOẠI TỆ

 

- KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ

 

- KẾ TOÁN CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

 

- KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NGOẠI TỆ

 

- KẾ TOÁN ĐÁNH GIÁ LẠI SỐ NGOẠI TỆ KINH DOANH TỒN QUỸ CỦA NGÂN HÀNG

 

7.2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

- KẾ TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN

 

- KẾ TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU

 

- KẾ TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BẰNG THƯ TÍN DỤNG

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

 

8.1 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

 

8.2 KẾ TOÁN TIỀN MẶT BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

 

- NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN MẶT BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

 

- CHỨNG TỪ VÀ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

 

8.3 THANH TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ BẰNG NGOẠI TỆ

 

- NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN NGOẠI TỆ

 

- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

 

- QUY TRÌNH KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT BẰNG NGOẠI TỆ, CHỨNG TỪ CÓ GIÁ TRỊ NGOẠI TỆ

 

8.4 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐIỀU CHUYỂN TIỀN MẶT

 

8.5 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU TIỀN MẶT CUỐI NGÀY

 

8.6 KẾ TOÁN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

 

- QUY TRÌNH HẠCH TOÁN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

8.7 KẾ TOÁN KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ

 

- NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ

 

- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

 

- QUY TRÌNH KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỀ KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

9.1 KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

- NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- CHỨNG TỪ VÀ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

 

- PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

9.2 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

- KHÁI NIỆM, TIÊU CHUẨN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

- XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

- TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

 

- PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG

 

- PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐI THUÊ TÀI CHÍNH

 

BÀI TẬP CUỐN CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG NGÂN HÀNG

 

10.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG NGÂN HÀNG

 

- VỐN ĐIỀU LỆ

 

- CÁC QUỸ CỦA NGÂN HÀNG

 

- LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI

 

- CÁC TÀI SẢN NỢ KHÁC

 

10.2 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

10.3 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

- KẾ TOÁN GÓP VỐN VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

 

- PHƯƠNG PHÁO KẾ TOÁN

 

- KẾ TOÁN CÁC QUỸ CỦA NGÂN HÀNG

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

11.1 NỘI DUNG DOANH THU,CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

 

- NỘI DUNG DOANH THU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- NỘI DUNG CHI PHÍ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- NỘI DUNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

11.2 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP

 

- NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CHI PHÍ

 

11.3  KẾT TOÁN DOANH THU, THU NHẬP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRỰC TIẾP

 

- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ THU

 

- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU CHỜ PHÂN BỔ

 

- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU BẰNG NGOẠI TỆ

 

- KẾ TOÁN KHI THOÁI THU

 

11.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRỰC TIẾP

 

- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ DỰ TRẢ

 

- KẾ TOÁN CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ

 

- KẾ TOÁN CHI PHÍ DỰ PHÒNG, BẢO HIỂM

 

- KẾ TOÁN CHI PHÍ BẰNG NGOẠI TỆ

 

- KẾ TOÁN CHI NỘP THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 

- KẾ TOÁN GIẢM PHÍ

 

11.5 KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- KẾ TOÁN TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

CHƯƠNG 12: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

12.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- PHÂN LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

12.2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

 

BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO

 

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2008/QĐ-NHNN CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NGÀY 03/12/2008 BAN HÀNH CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ LAO ĐỘNG VÀ VẬT LIỆU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

QUYẾT ĐỊNH 37/2007/QĐ-NHNN NGÀY 26/10/2007 CỦA THỐNG ĐỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ “CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN GIAO NHẬN, ĐIỀU CHUYỂN, PHÁT HÀNH, THU HỔI VÀ TIÊU HỦY TIỀN MẶT

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : Sách kế toán ngân hàng, kế toán ngân hàng

Kết nối với chúng tôi