Chế độ báo cáo tài chính ngân hàng 2015 Đặt sách theo yêu cầu

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2015

  • Lượt người xem: 1448
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2015

 

 

Nhằm hoàn thiện các quy định mới về chế độ tài chính - kế toán ngân hàng cho phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay, thời gian qua Chính phủ, các Bộ ngành,  Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới như QĐ 03/VBHN-NHNN ngày 21-01-2015 Về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng, QĐ 02/VBHN-NHNN ngày 21-01-2015 Ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng, TT 170/2014/TT-BTC ngày 14-11-2014 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tích luỹ trả nợ, TT 42/2014/TT-NHNN ngày 19-12-2014 Quy định về chế độ kế toán đối với công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam....

 

 

Để giúp cho kế toán trưởng, kế toán các bộ phận của ngân hàng, các tổ chức tín dụng cập nhật những văn bản mới nhất về công tác quản lý tài chính - kế toán, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG”.

 

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

 

Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

 

Phần thứ hai: Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

 

Phần thứ ba: Xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, ngân hàng

 

Phần thứ tư: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 

Phần thứ năm: Chế độ kế toán đối với công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : Chế độ báo cáo tài chính ngân hàng 2015

Kết nối với chúng tôi