A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – TS. PHAN TRUNG KIÊN - Sách kế toán
KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – TS. PHAN TRUNG KIÊN Đặt sách theo yêu cầu

KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – TS. PHAN TRUNG KIÊN

  • Lượt người xem: 3365
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – TS. PHAN TRUNG KIÊN

 

 

Sự thay đổi trong môi trường kinh doanh trong những năm gần đây đã tác động tới sự phát triển và mở rộng của kiểm toán nội bộ. Từ chức năng kiểm toán nội bộ đơn giản, chỉ là sự mở rộng của chức năng ngoại kiểm, kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng “trợ giúp” và tiến tới cung cấp “dịch vụ” cho tổ chức. Cùng với những thay đổi trong hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ đã phát triển trở thành một phương sách hiệu quả trong quản trị công ty. Kiểm toán nội bộ đã có nhiều thay đổi trong nhiệm vụ và trách nhiệm, trong các mục tiêu, trong thực hành kiểm toán và những khái niệm có liên quan trong kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp được xuất bản lần đầu đã cập nhật những thay đổi của kiểm toán nội bộ hiện đại.

 

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp là tài liệu chuyển khảo giúp cho nhà quản lý hiểu về vai trò của kiểm toán nội bộ cũng như vai trò của mình trong sự phát triển của một loại “dịch vụ” đặc biệt hỗ trợ cho quản lý; là tài liệu hữu ích người làm kiểm toán nội bộ để tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển kiến thức kiểm toán nội bộ hiện đại trong bối cảnh kiểm toán nội bộ có nhiều thay đổi.

 

Với mục tiêu hướng tới cả những người làm thực hành và nghiên cứu về kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp có cách tiếp cận trình bày theo trình tự chung của một cuộc kiểm toán; nội dung trình bày gắn với những vấn đề lý luận và thực hành được cập nhật theo Chuẩn mực thực hành kiểm toán chuyên nghiệp cho kiểm toán nội bộ (SPPIA). Đặc biệt, những nội dung chính trong các chương đều hướng tới mục tiêu tổ chức kiểm toán hiệu lực trên cơ sở tiếp cận tổ chức kiểm toán hệ thống và kiểm toán hệ thống dựa vào đánh giá rủi ro trên cơ sở báo cáo hướng tới người sử dụng.

 

Ngoài những nội dung chính của từng chương, cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập, tình huống thảo luận và những ví dụ theo nội dung trình bày; một hệ thống bài tập tình huống tổng hợp; và một số phụ lục liên quan tới những nội dung cụ thể trong quy trình kiểm toán nội bộ.

 

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: Kiểm toán nội bộ và quản trị công ty

 

1. Quá trình phát triển của kiểm toán nội bộ

 

  1.1 Sự hình thành Viện kiểm toán viên nội bộ

 

  1.2 Những dấu ấn phát triển của kiểm toán nội bộ

 

  1.3 Định nghĩa kiểm toán nội bộ

 

  1.4 Triển vọng phát triển của kiểm toán nội bộ

 

  1.5 Sự hình thành và phát triển của kiểm toán nội bộ ở Việt Nam

 

2. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ hiệu quả

 

  2.1 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đối với kiểm toán nội bộ trong tổ chức

 

  2.2. Khung kiểm soát nội bộ của COSO

 

  2.3 Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với hoạt động kiểm soát

 

3. Quản trị công ty và vai trò của kiểm toán nội bộ

 

Chương 2: Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

 

1. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ

 

 1.1 Mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

 

 1.2 Quan hệ giữa bộ phận kiểm toán nội bộ và ủy ban kiểm toán trong doanh nghiệp

 

 1.3 Yêu cầu và lựa chọn kiểm toán viên nội bộ trong doanh nghiệp

 

2. Thiết lập cơ sở thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

 

  2.1 Xác định phạm vi của kiểm toán nội bộ

 

  2.2 Phát triển chiến lược kiểm toán cho bộ phận kiểm toán nội bộ

 

  2.3 Phát triển kế hoạch kiểm toán cho chức năng kiểm toán nội bộ

 

  2.4 Lựa chọn cách tiếp cận của kiểm toán nội bộ

 

Chương 3: Thực hiện kiểm toán nội bộ

 

1. Thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ

 

  1.1 Chuẩn bị cho lập kế hoạch kiểm toán cụ thể

 

  1.2 Bắt đầu thực hiện kiểm toán

 

  1.3 Thực hiện các chương trình kiểm toán

 

2. Sử dụng giấy làm việc trong kiểm toán nội bộ

 

  2.1 Vai trò của giấy làm việc trong kiểm toán nội bộ

 

  2.2 Kết cấu và ghi chép giấy làm việc

 

  2.3 Tổ chức lưu trữ giấy làm việc

 

  2.4. Kiểm soát và đánh giá giấy làm việc của kiểm toán viên

 

3. Kiểm soát thực hiện dự án kiểm toán nội bộ

 

Chương 4: Thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán nội bộ

 

1. Bằng chứng kiểm toán và các yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán

 

  1.1 Phân loại bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán nội bộ

 

  1.2 Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

 

2. Vận dụng kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán nội bộ

 

  2.1 Quyết định chọn mẫu trong kiểm toán nội bộ

 

  2.2 Những kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán phổ biến

 

3. Vận dụng chọn mẫu trong thực hiện các thử nghiệm kiểm toán nội bộ

 

  3.1 Phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán nội bộ

 

  3.2 Vận dụng phương pháp chọn mẫu trong thực hiện thử nghiệm kiểm soát

 

  3.3 Vận dụng phương pháp chọn mẫu trong thực hiện thử nghiệm chi tiết

 

  3.4 Cải thiện hiệu quả và hiệu lực kiểm toán từ chọn mẫu kiểm toán

 

Chương 5: Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

 

1. Khái quát về báo cáo kiểm toán nội bộ

 

  1.1 Mục đích của báo cáo kiểm toán nội bộ

 

  1.2 Phân loại báo cáo kiểm toán nội bộ

 

  1.3 Phương pháp tiếp cận viết báo cáo kiểm toán nội bộ

 

  1.4 Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán nội bộ

 

2. Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

 

  2.1 Trình bày nội dung của báo cáo kiểm toán nội bộ

 

  2.2 Trình tự viết báo cáo kiểm toán nội bộ

 

3. Cải thiện hiệu quả quá trình lập báo cáo kiểm toán

 

  3.1 Giải quyết những vấn đề phát sinh trong lập báo cáo kiểm toán nội bộ

 

  3.2 Truyền thống hiệu quả đối với kiểm toán nội bộ

 

  3.3 Cải thiện tác động từ sự thay đổi trong tổ chức

 

Phụ lục A – Bài tập tình huống

 

Phụ lục B – Một số chỉ tiêu/dữ liệu vận dụng trong chọn mẫu kiểm toán

 

Phụ lục C – Một số mô hình phân tích tác dụng trong kiểm toán nội bộ

 

Phụ lục D – Liệt kê hệ thống chuẩn mực của kiểm toán nội bộ

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, sách Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, kiem toan noi bo trong doanh nghiep, sach kiem toan noi bo trong doanh nghiep, sách kiểm toán

Kết nối với chúng tôi