SÁCH KIỂM TOÁN CĂN BẢN LÝ THUYẾT, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN) Đặt sách theo yêu cầu

KIỂM TOÁN CĂN BẢN LÝ THUYẾT, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Lượt người xem: 4504
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KIỂM TOÁN CĂN BẢN LÝ THUYẾT, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

(ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

 

Khi mà độ tin cậy của các thông tin tài chính kế toán cũng như các số liệu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng đối với những người sử dụng báo cáo tài chính thì lại càng chứng tỏ sự cần thiết của hoạt động kiểm toán.

 

 

Theo đó, kiểm toán có nhiều tác dụng như tạo niềm tin cho những người sử dụng thông tin tài chính kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp; góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán; và góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý...

 

 

Các kiến thức liên quan đến kiểm toán căn bản ngày càng trở nên rất quan trọng và cần thiết không những đối với các nhà nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực tài chính kế toán và kiểm toán; những người hành nghề kế toán và kiểm toán mà còn rất hữu ích cho các sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính và ngân hàng.

 

 

Cuốn sách "Kiểm toán căn bản - Lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm" của TS, kiểm toán viên, Trần Mạnh Dũng và Ths Lại Thị Thu Thủy; Những người có rất nhiểu kinh nghiệm và có uy tín trong nghiên cứu, giảng dạy và thực hành kiểm toán; Cung cấp những nội dung cốt lõi nhất về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các khái niệm cơ bản và kỹ thuật kiểm toán, quy trình kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán.

 

 

Những điểm mới trong cuốn sách rất đáng chú ý này đã được các tác giả dày công nghiên cứu, tổng hợp lý luận cơ bản về kiểm toán và cập nhật những kiến thức mới nhất theo chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (ISAs) và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới ban hành năm 2013. 

 

 

Hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu ích và hấp dẫn với những ai quan tâm đến lĩnh vực kiểm toán, kế toán và lĩnh vực tài chính nói chung.

 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

                       GS.TS Phạm Quang Trung - Phó Hiệu Trưởng Đại học KTQD

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

 

1.1 TIỀN ĐỀ RA ĐỜI CỦA KIỂM TOÁN

1.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN

1.3 KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN

1.4 CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN

1.5 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN

1.6 Ý NGHĨA, VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN TRONG QUẢN LÝ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

 

2.1 KHÁI NIỆM

2.2 MỤC TIÊU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

2.3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

2.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

2.5 Ý NGHĨA CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

CHƯƠNG 3: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 

3.1 CƠ SỞ DẪN LIỆU VÀ MỤC TIÊU KIỂM TOÁN

3.2 GIAN LẬN VÀ NHẦM LẪN

3.3 TRỌNG YẾU

3.4 RỦI RO KIỂM TOÁN

3.5 BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

3.6 GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

3.7 HỒ SƠ KIỂM TOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VÀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

 

4.1 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

4.2 CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

 

5.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

5.2 THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

5.3 KẾT THÚC KIỂM TOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 6: CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

 

6.1 TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

6.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

6.3 SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

6.4 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN PHỔ BIẾN (GAAS)

6.5 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ

6.6 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

SACHKETOAN.VN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Sách kiểm toán lý thuyết và bài tập, kiểm toán căn bản, sách kiểm toán căn bản

Kết nối với chúng tôi