SÁCH BÀI TẬP KIỂM TOÁN CHỌN LỌC (TS PHAN TRUNG KIÊN) Đặt sách theo yêu cầu

BÀI TẬP KIỂM TOÁN CHỌN LỌC (TS PHAN TRUNG KIÊN)

  • Lượt người xem: 3504
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

BÀI TẬP KIỂM TOÁN CHỌN LỌC (TS PHAN TRUNG KIÊN)

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Nhằm trợ giúp cho các bạn đang học kiểm toán, các trợ lý kiếm toán chuẩn bị thi kiểm toán viên hành nghề, sinh viên ngành kế toán...và tất cả những ai yêu thích kiểm toán tìm hiểu sâu hơn về kiểm toán dưới góc độ thực hành kiểm toán báo cáo tài chính trong môi trường có nhiều thay đổi, "Bài tập kiểm toán chọn lọc" ra đời nhằm mục đích đó.

 

Sách bài tập được sử dụng cùng với cuốn "Kiểm toán: Lý thuyết và thực hành" nhằm tạo ra một sự kết hợp chặt chẽ giữa học lý thuyết với thực hành kiểm toán báo cáo tài chính.

 

Sách "Bài tập kiểm toán chọn lọc" được chai làm 3 phần:

 

Phần I: Bài tập chương: Có tất cả 14 chương bài tập được thiết kế tương ứng với 14 chương của cuốn sách "Giáo trình kiểm toán : lý thuyết và thực hành" đã xuất bản. Trong mỗi chương, tác giả trình bày 4 nội dung:

 

- Tóm tắt chương

 

- Các câu hỏi ôn tập

 

- Câu hỏi đúng sai

 

- Câu hỏi trắc nghiệm

 

- Bài tập thảo luận và tình huống

 

Phần 2: Hướng dẫn bài tập: Trong phần này, Tác giả có trình bày hướng dẫn trả lời các câu hỏi đúng sai có phần giải thích kèm theo, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, hướng dẫn giải một số bài tập thảo luận và tình huống mỗi chương.

 

Phần 3: Phần đề thi kiểm toán hành nghề: Phần này bào gồm các đề thi kiểm toán (Chuyên môn 5), thi kiểm toán viên hành nghề giai đoạn 1999-2010 cùng gơi ý trả lời một số câu hỏi.

 

Với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, tôi mong muốn đen đến cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán, bạn đọc yêu kiểm toán nói chung các dạng bài tập kiểm toán khác nhau để thực hành.

 

Các bài tập được viết với cách tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Trong quá trình biên soạn, tôi đã hết sức cố gắng để đem lại cho bạn đọc những tình huống hay và phù hợp với thực tiễn.

 

Để hoàn thành cuốn sách, Tác giả đã nhận được sự góp ý chân thành từ các giảng viên trong khoa kế toán - Đại học kinh tế quốc dân, bạn bè của tác giả là các kiểm toán viên đang làm việc tại CPA Việt Nam, Deloittle Việt Nam, KPMG Việt Nam, AASC, kiểm toán nhà nước,...Tác giả gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ và góp ý chân thành để xuất bản cuốn sách này.

 

Mặc dù đã chuẩn bị rất công phu, cuốn sách không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình biên soạn. Tôi rất mong nhận được những góp ý của bạn độc.

 

Tách giả: TS Phan Trung Kiên

 

 

 

MỤC LỤC CUỐN SÁCH

 

 

PHẦN 1: BÀI TẬP CÁC CHƯƠNG

 

 

CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 3: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU RỦI RO KINH DOANH VÀ THIẾT KẾ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TRẮC NGHIỆM CHI TIẾT

 

CHƯƠNG 7: CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 8: KIỂM TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ DỮ LIỆU TIỀN TỆ

 

CHƯƠNG 9: KIỂM TOÁN TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

 

CHƯƠNG 10: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BẮN HÀNG VÀ THU TIỀN

 

CHƯƠNG 11: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA VÀ THANH TOÁN

 

CHƯƠNG 12: KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

CHƯƠNG 13: KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 14: KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ TIỀN

 

 

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN BÀI TẬP

 

 

CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC

 

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 3: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ THIẾT KẾ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TRẮC NGHIỆM CHI TIẾT

 

CHƯƠNG 7: CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 8: KIỂM TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ DỮ LIỆU TIỀN TỆ

 

CHƯƠNG 9: KIỂM TOÁN TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

 

CHƯƠNG 10: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

 

CHƯƠNG 11: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA VÀ THÀNH TOÁN

 

CHƯƠNG 12: KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

CHƯƠNG 13: KẾT THÚC KIỂM TOÁN

 

CHƯƠNG 14: KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

PHẦN 3: ĐỀ THI KIỂM TOÁN VIÊN HANH NGHỀ: NĂM 1998 - 2010

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : bài tập kiểm toán chọn lọc, sách kiểm toán, bài tập kiểm toán chọn lọc

Kết nối với chúng tôi