37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM ÁP DỤNG TỪ NĂM 2014 Đặt sách theo yêu cầu

37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM ÁP DỤNG TỪ NĂM 2014

 • Tác Giả:: Bộ Tài Chính
 • NSX - NXB: NXB Lao Động
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
 • Loại Sản Phẩm: Sách Giấy
 • Giá Bán: 325,000 VNĐ
 • Trọng lượng: 1100 gr
 • Kích Thước: 20x28 cm
 • Hình Thức: Bìa mềm
 • Số Trang: 530
 • Năm Xuất Bản: 2013
 • Số lượng:
 • Sản phẩm ưa thích
 • Lượt người xem: 5167
 • Đánh giá:
  (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM ÁP DỤNG  TỪ NĂM 2014

 

 

Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành thông tư số 214/2012/TT-BTC Về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

 

 

Đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác được thực hiện trước ngày 01/01/2014 mà đến ngày 01/01/2014 trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành theo Thông tư này.

 

 

Kèm theo Thông tư này ba mươi bảy (37) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

 

1. Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1- Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, …

 

2. Chuẩn mực số 200 – Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán …

 

3. Chuẩn mực số 210- Hợp đồng kiểm toán.

 

4. Chuẩn mực số 220- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính.

 

5. Chuẩn mực số 230- Tài liệu, hồ sơ kiểm toán.

 

6. Chuẩn mực số 240- Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận …

 

7. Chuẩn mực số 250- Xem xét tính tuân thủ pháp luậtvà các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính.

 

8. Chuẩn mực số 260- Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

 

9. Chuẩn mực số 265- Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ …

 

10. Chuẩn mực số 300- Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.

 

11. Chuẩn mực số 315- Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu …

 

12. Chuẩn mực số 320- Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.

 

13. Chuẩn mực số 330- Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá.

 

14. Chuẩn mực số 402- Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài.

 

15. Chuẩn mực số 450- Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán.

 

16. Chuẩn mực số 500- Bằng chứng kiểm toán.

 

17. Chuẩn mực số 501- Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt.

 

18. Chuẩn mực số 505- Thông tin xác nhận từ bên ngoài.

 

19. Chuẩn mực số 510- Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ.

 

20. Chuẩn mực số 520- Thủ tục phân tích

 

21. Chuẩn mực số 530- Lấy mẫu kiểm toán.

 

22. Chuẩn mực số 540- Kiểm toán các ước tính kế toán

 

23. Chuẩn mực số 550- Các bên liên quan.

 

24. Chuẩn mực số 560- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

 

25. Chuẩn mực số 570- Hoạt động liên tục.

 

26. Chuẩn mực số 580- Giải trình bằng văn bản.

 

27. Chuẩn mực số 600- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn

 

28. Chuẩn mực số 610- Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ.

 

29. Chuẩn mực số 620- Sử dụng công việc của chuyên gia.

 

30. Chuẩn mực số 700- Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.

 

31. Chuẩn mực số 705- Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

 

32. Chuẩn mực số 706- Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán …

 

33. Chuẩn mực số 710- Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh.

 

34. Chuẩn mực số 720- Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

 

35. Chuẩn mực số 800- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ ..

 

36. Chuẩn mực số 805- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán …

 

37. Chuẩn mực số 810- Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt.

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM ÁP DỤNG TỪ NĂM 2014, 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM , Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Kết nối với chúng tôi