SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (NXB TÀI CHÍNH) Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (NXB TÀI CHÍNH)

  • Lượt người xem: 623
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (NXB TÀI CHÍNH)

 

 

 

Nhằm thỏa mãn kỳ vọng của những người hành nghề kế toán kiểm toán trong việc phát hành cuốn sách hướng dẫn chi tiết về thực hành kế toán, cùng với sự đam mê nghề nghiệp. Nhóm tác giả gồm giảng viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, những người có nhiều kinh nghiệm trong thực hành và lý luận về kế toán, kiểm toán biên soạn cuốn sách: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

 

Cuốn tài liệu này mang tính chất thực hành hơn là lý thuyết hàn lâm. Với những ví dụ rất cụ thể gắn với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, với đa dạng cách tính giá thành, hình thức ghi sổ kế toán… và thực sự đáp ứng về thực hành công tác tế toán từ hạch toán kế toán, phản ánh vào sổ kế toán đến lập báo cáo tài chính trong kế toán.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: SỔ KẾ TOÁN

 

1. SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ – SỔ CÁI

 

2. SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

 

3. SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

 

4. HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

 

CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

4. THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONH CÁC DOANH NGHIỆP VỪA SẢN XUẤT VỪA KINH DOANH THƯƠNG MẠI

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (NXB TÀI CHÍNH)

Kết nối với chúng tôi