SÁCH HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (THEO VAS VÀ IFRS) Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (THEO VAS VÀ IFRS) – ĐẶNG THẾ HÒA – ACCA , VACPA

  • Lượt người xem: 906
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (THEO VAS VÀ IFRS) – ĐẶNG THẾ HÒA – ACCA , VACPA

 

Giới thiệu với các bạn một cuốn sách về báo cáo tài chính hợp nhất hướng dẫn gần như tất cả trường hợp của hợp nhất, đồng thời lại rất dễ hiểu về cách làm, và về bản chất sâu xa của các bút toán.

 

Tác giả: Đặng Thế Hòa, ACCA, VACPA - Hiện đang làm việc tại bộ phận kiểm toán, PwC (Vietnam) - Audit Manager

 

Cuốn sách này có một vài điểm đặc biệt như:

 

Sách hướng dẫn cho gần như tất cả các trường hợp mà các bạn có thể gặp khi làm báo cáo hợp nhất: từ những trường hợp đơn giản như loại trừ số dư, giao dịch nội bộ, chia lợi nhuận cho cổ đông không kiểm soát…đến các trường hợp bình thường như mua công ty con, mua một nhóm công ty con, bán công ty con…đến các trường hợp phức tạp như mua công ty con từng lần, bán công ty con thành công ty liên kết…đến các trường hợp rất phức tạp như mua ngược/niêm yết cửa sau (reverse acquisition/back-door listing).

 

Cách trình bày trong cuốn sách này sẽ hoàn toàn giống như khi các bạn làm một báo cáo tài chính hợp nhất trong thực tế: đó là sẽ có một file excel báo cCách trình bày trong cuốn sách này rất đặc biệt, không đơn thuần chỉ là các bút toán loại trừ như các tài liệu khác, mà hoàn toàn giống như khi các bạn làm một báo cáo tài chính hợp nhất trong thực tế: đó là sẽ có một file excel báo cáo hợp nhất, trong đó có cột báo cáo công ty mẹ, cột báo cáo các công ty con, cột cộng ngang các báo cáo, cột các bút toán loại trừ hợp nhất, và cột cuối cùng là cột báo cáo hợp nhất.

 

Việc trình bày này hoàn toàn giống như khi các bạn làm báo cáo hợp nhất trong thực tế, như các bạn kiểm toán hay làm (thường gọi là file spreadsheet/consol work-sheet), hay như các anh chị kế toán trưởng, kế toán tổng hợp hay làm. Nó giúp các bạn rất dễ hiểu về (i) các bút toán hợp nhất và (ii) hiểu bản chất sâu xa phía sau của bút toán.

 

Các tính toán được trình bày với chi tiết cách tính, nguồn gốc số liệu để các bạn có thể dễ theo dõi (tránh trường hợp như khi các bạn học ACCA là: không biết số này lấy từ đâu (?!)).

Ví dụ:

Lợi thế thương mại

= Phí mua + NCI - Giá trị hợp lý của tài sản thuần

= Phí mua + NCI - [ VCSH tại ngày mua + RE tại ngày mua + Giá trị tăng thêm do đánh giá lại - Thuế hoãn lại phải trả do đánh giá lại ]

= 1.100 + 396 - [1.000 + 200 + 150 - 30 ]

= 176

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG O: MỞ ĐẦU

 

1. NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA CUỐN SÁCH

 

2. CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH

 

3. BÚT TOÁN VÀ QUY ƯỚC DẤU, QUY ƯỚC TIỀN TỆ, QUY ƯỚC LỢI NHUẬN, QUY ƯỚC THUẾ SUẤT

 

4. CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

5. XƯNG HÔ

 

CHƯƠNG 2: CÁC BÚT TOÁN CƠ BẢN

 

1. THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY CON

 

2. CHIA LỢI NHUẬN CHO NCI

 

3. LOẠI TRỪ CỔ TỨC TỪ CÔNG TY CON

 

4. LOẠI TRỪ GIAO DỊCH BÁN HÀNG NỘI BỘ: CÔNG TY MẸ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CON

 

5. LOẠI TRỪ GIAO DỊCH BÁN HÀNG NỘI BỘ: CÔNG TY MẸ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CON – BÚT TOÁN CHO NĂM TIÊP THEO

 

6. LOẠI TRỪ GIAO DỊCH BÁN HÀNG NỘI BỘ: CÔNG TY CON BÁN HÀNG CHO CÔNG TY MẸ

 

7. BÁN TÀI SẢN TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

 

8. BÁN TÀI SẢN TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN (TIẾP THEO)

 

9. ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ GÓP VỐN VÀO CÔNG TY KHÁC

 

10. GHI LẠI BÚT TOÁN NĂM TRƯỚC

 

CHƯƠNG 2: MUA CÔNG TY CON

 

1. MUA CÔNG TY CON ĐƠN GIẢN – GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA TÀI SẢN THUẦN MUA ĐƯỢC BẰNG GIÁ TRỊ SỔ SÁCH

 

2. MUA CÔNG TY CON ĐƠN GIẢN: GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA TÀI SẢN THUẦN MUA ĐƯỢC  KHÁC GIÁ TRỊ SỔ SÁCH

 

3. CÔNG TY CON – BARGAIN PURCHASE/LÃI TỪ GIAO DỊCH MUA RẺ

 

4. MUA CÔNG TY CON – GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA TÀI SẢN THUẦN MUA ĐƯỢC  KHÁC GIÁ TRỊ SỔ SÁCH – PHÂN BỔ FAIR VALUE GAIN VÀ THUẾ HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

 

5. MUA CÔNG TY CON – GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA TÀI SẢN THUẦN MUA ĐƯỢC  KHÁC GIÁ TRỊ SỔ SÁCH – PHÂN BỔ FAIR VALUE GAIN VÀ THUẾ HOÃN LẠI PHẢI TRẢ (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH)

 

6. BÚT TOÁN VỀ LỢI THẾ  THƯƠNG MẠI – VAS

 

7. BÚT TOÁN  VỀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI – IFRS

 

8. MUA CÔNG TY CON TỪNG GIAI ĐOẠN (STEP ACQUISITION)

 

9. MUA CÔNG TY CON TỪNG GIAI ĐOẠN – TỪ CÔNG TY LIÊN KẾT THÀNH CÔNG TY CON

 

10. MUA CÔNG TY CON TỪNG GIAI ĐOẠN -  TỪ CÔNG TY LIÊN KẾT THÀNH CÔNG TY CON – VÍ DỤ TỔNG HỢP

 

CHƯƠNG 3: GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT

 

1. MUA THÊM QUYỀN SỞ HỮU TRONG CÔNG TY CON

 

2.MUA THÊM QUYỀN SỞ HỮU TRONG CÔNG TY CON – TRƯỜNG HỢP KHI MUA CÔNG TY CON GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA TÀI SẢN THUẦN MUA ĐƯỢC KHÁC GIÁ TRỊ SỔ SÁCH

 

3. MUA THÊM QUYỀN SỞ HỮU TRONG CÔNG TY CON – CHIA LỢI NHUẬN CHO NCI

 

4. CÔNG TY MẸ GÓP THÊM VỐN VÀO CÔNG TY CON

 

5. CÔNG TY MẸ VÀ NCI CÙNG GÓP THÊM VỐN  VÀO CÔNG TY CON – CÙNG TỶ LỆ

 

6. CÔNG TY ME VÀ NCI CÙNG GÓP THÊM VỐN VÀO  CÔNG TY CCON – KHÁCH TỶ LỆ

 

CHƯƠNG 4: BÁN CÔNG TY CON

 

1. BÁN HOÀN TOÀN CÔNG TY CON

 

2. BÁN MỘT PHẦN CÔNG TY CON – SAU KHI BÁN TRỞ THÀNH CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TẬP ĐOÀN  - HẠCH TOÁN THEO VAS

 

3. BÁN MỘT PHẦN CÔNG TY CON – SAU KHI BÁN TRỞ THÀNH CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TẬP ĐOÀN – HẠCH TOÁN THEO IFRS

 

4. BÁN MỘT PHẦN CÔNG TY CON – SAU KHI BÁN TRỞ THÀNH KHOẢN ĐẦU TƯ  VÀO ĐƠN VỊ KHÁC

 

CHƯƠNG 5: CÔNG TY LIÊN KẾT

 

1. MUA MỘT CÔNG TY LIÊN KẾT

 

2. GHI NHẬN LÃI, LỖ TỪ CÔNG TY LIÊN KẾT

 

3. LOẠI TRỪ LÃI NỘI BỘ GIAO DỊCH BÁN HÀNG CHIỀU XUÔI/DOWNSTREAM – VAS

 

4. LOẠI TRỪ LÃI NỘI BỘ GIAO DỊCH BÁN HÀNG CHIỀU XUÔI/DOWNSTREAM – IFRS

 

5. LOẠI TRỪ LÃI NỘI BỘ GIAO DỊCH BÁN HÀNG CHIỀU NGƯỢC/UPSTREAM- VAS VÀ IFRS

 

6. LOẠI TRỪ GIAO DỊCH BÁN HÀNG NỘI BỘ VỚI CÔNG TY LIÊN KẾT – TRƯỜNG HỢP LỖ

 

7. CÔNG TY LIÊN KẾT CHIA CỔ TỨC

 

CHƯƠNG 6: CÔNG TY CON Ở NƯỚC NGOÀI

 

1. HỢP NHẤT CÔNG TY CON Ở NƯỚC NGOÀI – LOÀI TRỪ TẠI NGÀY MUA

 

2. HỢP NHẤT CÔNG TY CON Ở NƯỚC NGOÀI – CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CHO PHẦN LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

 

3. HỢP NHẤT CÔNG TY CON Ở NƯỚC NGOÀI – HỢP NHẤT KQKD CỦA CÔNG TY CON

 

4. HỢP NHẤT CÔNG TY CON Ở NƯỚC NGOÀI – HỢP NHẤT KQKD CỦA CÔNG TY CON – CÔNG TY CON Ó CHIA CỔ TỨC CHO CÔNG TY MẸ

 

5. HỢP NHẤT CÔNG TY LIÊN KẾT Ở NƯỚC NGOÀI

 

CHƯƠNG 7: CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ

 

1. DỰ PHÒNG CÔNG TY CON

 

2. DỰ PHÒNG CÔNG TY LIÊN KẾT

 

CHƯƠNG 8: CÁC QUỸ

 

1. CÔNG TY CON CẤP 1 TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

 

2. CÔNG TY CON CẤP 2 TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

 

3. CÔNG TY CON CẤP 1 TRÍCH QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

4. CÔNG TY CON CẤP 2 TRÍCH QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

CHƯƠNG 9: TẬP ĐOÀN PHỨC TẠP – COMPLEX GROUP

 

1. TÍNH TỶ LỆ LỌI ÍCH CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CỦA NCI

 

2. TẬP ĐOÀN CHIỀU NGANG

 

3. CÔNG TY CON CẤP 1 CỦA CÔNG TY MẸ MUA MỘT CÔNG TY CON KHÁC

 

4. CÔNG TY MẸ MUA MỘT CÔNG TY, TÀI NGÀY MUA CÔNG TY NÀY ĐÃ CSO MỘT CÔNG TY CON BÊN DƯỚI

 

5. CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CÙNG ĐẦU TƯ VÀO MỘT CÔNG TY CON KHÁC

 

CHƯƠNG 10: SÁP NHẬP

 

1. CÔNG TY CON CẤP 1 SÁP NHẬP VÀO CÔNG TY MẸ

 

2. CÔNG TY CON CẤP 2 SÁP NHẬP VÀO CÔNG TY CON CẤP 1

 

CHƯƠNG 11: CÁC VẤN ĐỀ MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

1. HỢP NHẤT KINH DOANH NGƯỢC/MUA NGƯỢC/NIÊM YẾT CỬA SAU

 

2. HỢP NHẤT KINH DOANH KHÔNG CÓ PHÍ MUA

 

3. HỢP NHẤT KINH DOANH DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CHUNG – CHUYỂN CÔNG TY CON CẤP 2 THÀNH CÔNG TY  CON CẤP 1

 

4. HỢP NHẤT KINH DOANH DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CHUNG – CHUYỂN CÔNG TY CON CẤP 1 THÀNH CÔNG TY CON CẤP 2

 

5. BÀN THÊM VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CHUNG

 

6. CÔNG TY CON CẤP 2 TRẢ CỔ TỨC CHO CÔNG TY CON CẤP 1

 

7. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI TOÀN BỘ VÀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI MỘT PHẦN

 

CHƯƠNG 12: TẢN MẠN VỀ HỢP NHẤT

 

1. TRÌNH TỰ HỢP NHẤT: HỢP NHẤT TRỰC TIẾP VÀ HỢP NHẤT GIÁN TIẾP

 

2. TẬP ĐOÀN PHỨC TẠP – COMPLEX GROUP

 

3. BÀN THÊM VỀ NCI

 

4. NỢ VÀ CÓ TRÊN BÁO CÁO HỢP NHẤT

 

5. CÁCH SUY NGHĨ HỢP NHẤT

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 > 
Từ khóa : SÁCH HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (THEO VAS VÀ IFRS)

Kết nối với chúng tôi