333 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Đặt sách theo yêu cầu

333 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  • Lượt người xem: 3441
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

333 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

 

Cho đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 (đợt 1), Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 (đợt 2), Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 (đợt 3), Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 (đợt 4), Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005  và đã có các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán.

 

 


Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006. Trong năm 2008, 2009, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp

 


Trong những năm vừa qua, nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong lĩnh vực thuế, Quốc hội, Chính phủ, và Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn các Luật về thuế như: Quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,... và các văn bản bổ sung, sửa đổi, đồng thời trong năm 2009, Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư liên quan đến chính sách tài chính doanh nghiệp gồm: Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.  

 


Trên cơ sở chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định mới ban hành, tập thể tác giả biên soạn xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "333 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" do:

 


- TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó vụ trưởng Vụ CĐKT và Kiểm toán - Bộ Tài chính - Chủ biên

 


- ThS. Lê Thị Tuyết Nhung - Vụ CĐKT và Kiểm toán - Bộ Tài chính

 

- ThS. Phạm Thị Loan - Vụ CĐKT và Kiểm toán - Bộ Tài chính.

 


Bên cạnh những nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp, cuốn sách đã trình bày toàn bộ sơ đồ hướng dẫn thực hiện kế toán theo từng chuẩn mực kế toán, các phần hành kế toán chủ yếu và sơ đồ kế toán theo từng loại thuế. Nhóm tác giả đã tập trung vào các trường hợp mà các doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình hạch toán, có giải thích và đưa ra các ví dụ minh hoạ để cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt đầy đủ, kịp thời những quy định hiện hành của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp. 

 Cuốn sách là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người khác quan tâm đến kế toán. Nó bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

 


 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : 333 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi