258 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Đặt sách theo yêu cầu

258 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

  • Lượt người xem: 7205
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

258 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

Năm 2008, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua các Luật Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành các luật trên và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam theo các Quyết định số: 149/2001/QĐ-BTC (đợt 1), số 165/2002/QĐ-BTC (đợt 2), số 234/2003/QĐ-BTC (đợt 3), số 12/2005/QĐ-BTC (đợt 4), số 100/2005/QĐ-BTC (đợt 5) và đã có các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán như: Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006, Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007. Ngày 14/9/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn, (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kế toán thông dụng, áp dụng không đầy đủ 12 CMKT và không áp dụng 7 CMKT do không phát sinh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc do quá phức tạp không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.Ngày 4 tháng 10 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 138/2011/TT-BTC về hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006.


Trên cơ sở các Chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là các văn bản pháp luật về thuế GTGT, TNDN mới ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác giả biên soạn xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "258 sơ đồ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa" do TS. Phạm Huy Đoán và ThS. Nguyễn Thanh Tùng biên soạn.Bên cạnh những nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tác giả đã tập trung vào các trường hợp mà các doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạch toán, đặc biệt là sơ đồ kế toán hướng dẫn thực hiện kế toán các loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác; các chuẩn mực kế toán mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng đầy đủ hoặc không đầy đủ theo quy định như: Hàng tồn kho; TSCĐ hữu hình; TSCĐ vô hình; thuê tài sản; bất động sản đầu tư; chi phí đi vay; ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; hợp đồng xây dựng; kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; vốn góp liên doanh; các khoản dự phòng; kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí theo từng lĩnh vực hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hoá và kinh doanh dịch vụ. Các sơ đồ kế toán có giải thích và đưa ra các ví dụ minh hoạ để cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành của Nhà nước. Cuốn sách là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán. Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, song vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tác giả mong nhận được và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của bạn đọc.

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 > 
Từ khóa : Sách kế toán, sach ke toan, sách thuế, sach thue, sách tài chính, sach tai chinh

Kết nối với chúng tôi