KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÓ LỜI GIẢI) Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÓ LỜI GIẢI)

  • Lượt người xem: 1195
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÓ LỜI GIẢI)

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những nội dung cơ bản của các môn học kế toán và thực tiễn tổ chức công tác kế toán. Chính vì vậy, lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là rất cần thiết đối với tất cả những người hành nghề kế toán, người làm kế toán và những người mà công việc của họ có liên quan đến số liệu kế toán.

 

Đối Với những người đang học tập, nghiên cứu về kế toán, thì viêc trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về lý luận, rèn luyện kỹ năng thực hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là đặc biệt quan trọng.

 

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

 

1. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

 

2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT.

 

3. GIÁ THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

4. TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

 

1. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

 

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

 

3. NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

 

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

 

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT XÂY LẮP

 

3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

 

4. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP THEO CƠ CHẾ KHOÁN

 

5. KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY LẮP HOÀN THÀNH BÀN GIAO

 

PHẦN BÀI TẬP:

 

1. BÀI TẬP KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP

 

2. BÀI TẬP KẾ TOÁN NÔNG NGHIỆP

 

3. BÀI TẬP KẾ TOÁN XÂY LẮP

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

KẾ TOÁN CHI PHÍ

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Từ khóa : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÓ LỜI GIẢI)

Kết nối với chúng tôi