KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (Lý thuyết, bài tập & bài giảng) Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (Lý thuyết, bài tập & bài giảng)

 • Tác Giả:: Phan Đức Dũng
 • NSX - NXB: NXB Thống Kê
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
 • Loại Sản Phẩm: Sách Giấy
 • Giá Bán: 109,000 VNĐ
 • Trọng lượng: 450 gr
 • Kích Thước: 16x24cm
 • Hình Thức: Bìa mềm
 • Số Trang: 550
 • Năm Xuất Bản: 2014
 • Số lượng:
 • Sản phẩm ưa thích
 • Lượt người xem: 2923
 • Đánh giá:
  (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH

 

(Lý thuyết, bài tập & bài giảng)

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Nền kinh tế phát triển càng ngày càng năng động hơn, đây là tính tất yếu của xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa và hiện đang phát triển mạnh mẽ tác động đến toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hay kinh doanh dịch vụ thì giá thành luôn là yếu tố rất quan trọng để doanh nghệp có thể tái sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận. Giá thành chính là thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vì trước khi quyết định lựa chọn sản xuất bất kỳ một loại sản phẩm nào thì bản thân doanh nghiệp phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, giá cả thị trường và điều tất yếu phải xác định đúng đắn mức chi phí sản xuất, tiêu hao sản phẩm mà doanh nghiệp phải đầu tư.

 

 Mặt khác giá thành còn là công cụ quan trọng để doanh nghiệp có thể kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét hiệu quả của các biện pháp tổ chức kỹ thuật. Có thể nói giá thành là một tấm gương phản chiếu toàn bộ biện pháp, tổ chức quản lý kinh tế, liên quan đến tất cả các yếu tố chi phí trong sản xuất. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở từng doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán. Do đó giá thành với các chức năng vốn có đã trở thành mục tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải vận dụng các phương thức tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả để hạ thấp giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp có thể tự tin đứng vững trên thị trường trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

 

Mặc dù có rất nhiều cố gắng, song cuốn sách kế toán  này khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong muốn tiếp nhận những ý kiến đóng góp chân tình của độc giả, của thầy cô và đồng nghiệp trong trường cũng như ngoài trường nhằm xây dựng cuốn sách ngày một tốt hơn.

 

Chân thành cảm ơn.

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

1.1.1.    CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

1.1.2.   LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

1.1.3.   TỔ CHỨC VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

1.1.4.   KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.5.   NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 2 : CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 

2.1.    CHI PHÍ

2.2.    PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.3.    VẬN DỤNG MÔ HÌNH ỨNG XỬ CHI PHÍ ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH

2.4.    NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 3 : KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 

3.1.    CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

3.2.    KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

3.3.    NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 4 : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

4.1.    KẾ TOÁN SẢN XUẤT

4.2.    KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ THỰC TẾ

4.3.    KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

4.4.    KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

4.5.    GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

4.6.    NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 5 : ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

 

5.1.    SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ ĐÁNG GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

5.2.    ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG THEO CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH

5.3.    CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

5.4.    ƯỚC LƯỢNG SẢN PHẨM HOÀN THÀNH TƯƠNG ĐƯƠNG

5.5.    ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG THEO CHI PHÍ KẾ HOẠCH

5.6.    NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 6 : TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 

6.1.    TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

6.2.    TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN

6.3.    TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ PHỨC TẠP

6.4.    TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN BƯỚC

6.5.    NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 7 :           KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ

 

7.1.    TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ

7.2.    PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT PHỤ

7.3.    NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 8 : KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

8.1.    SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

8.2.    KẾ TOÁN SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

8.3.    NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

Chương 9 : KẾ TOÁN XÂY LẮP

 

9.1.    SẢN XUẤT XÂY LẮP

9.2.    KẾ TOÁN SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

9.3.    NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 10 : PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT

 

10.1.  BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

10.2.  PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

10.3.  PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

10.4.  MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

10.5.  NÔI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

Chương 11 : PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN

 

11.1.  NHỮNG KHÁI NIỆM ỨNG DỤNG

11.2.  PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

11.3.  NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

BÀI TẬP TỔNG HỢP

 

Bài tập ứng dụng

Bài tập tự giải

 

PHỤ LỤC

 

Phụ lục 1 : HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Phụ lục 2 : KHUNG THỜI GIAN CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Phụ lục 3 : MỘT SỐ BÀI NGHIÊN CỨU ĐĂNG TẠP CHÍ KẾ TOÁN

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

SÁCH KẾ TOÁN mời bạn đón đọc !

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

KẾ TOÁN CHI PHÍ

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Từ khóa : kế toán chi phí giá thành. sách kế toán,

Kết nối với chúng tôi