SÁCH KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (TS Phan Đức Dũng)

 • Tác Giả:: Phan Đức Dũng
 • NSX - NXB: NXB Thống Kê
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
 • Loại Sản Phẩm: Sách Giấy
 • Giá Bán: 68,500 VNĐ
 • Trọng lượng: 650 gr
 • Kích Thước: 16x24 cm
 • Hình Thức: Bìa mềm
 • Số Trang: 548
 • Năm Xuất Bản: 2009
 • Số lượng:
 • Sản phẩm ưa thích
 • Lượt người xem: 5240
 • Đánh giá:
  (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (TS Phan Đức Dũng)

 

 

MỤC LỤC

 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

1.1. CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

1.2 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

1.3 TỔ CHỨC VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 

2.1 CHI PHÍ

2.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.3 VẬN DỤNG MÔ HÌNH ỨNG XỬ CHI PHÍ ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH

2.4 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 

3.1 CÁC YẾU TỐ QUÁ TRỈNH SẢN XUẤT

3.2 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

3.3 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

4.1 KẾ TOÁN SẢN XUẤT

4.2 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ THỰC TẾ

4.3 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

4.4 KẾ TOÁN SẢN XUẤT THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC

4.5 GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

4.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

 

5.1 SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

5.2 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG THEO CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH

5.3 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

5.4 ƯỚC LƯỢNG SẢN PHẨM HOÀN THÀNH TƯƠNG ĐƯƠNG

5.5 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG THEO CHI PHÍ KẾ HOẠCH

5.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 6: TÍNH GIÁ THÁNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 

6.1 TÍNH GIÁ THÁNH SẢN PHẨM

6.2 TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐƠN GIẢN

6.3 TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ PHỨC TẠP

6.4 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ

 

7.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ

7.2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT PHỤ

7.3 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

8.1 SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

8.2 KẾ TOÁN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

8.3 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN XÂY LẮP

 

9.1 SẢN XUẤT XÂY LẮP

9.2 KẾ TOÁN SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

9.3 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 10:  PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT

 

10.1 BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

10.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

10.3 PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

10.4 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

10.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN

 

11.1 NHỮNG KHÁI NIỆM ỨNG DỤNG

11.2 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

11.3 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

BÀI TẬP TỔNG HỢP

 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

PHỤ LỤC:

 

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHỤ LỤC 2: KHUNG THỜI GIAN CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ BÀI NGHIÊN CỨU ĐĂNG TẠP CHÍ KẾ TOÁN

 

SACHKETOAN.VN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

KẾ TOÁN CHI PHÍ

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Từ khóa : Kế toán chi phí giá thành, sách kế toán chi phí giá thành, kế toán chi phí, kế toán giá thành, chi phí, giá thành

Kết nối với chúng tôi