Sách kế toán chi phí - ke toan chi phi Đặt sách theo yêu cầu

Sách kế toán chi phí

  • Lượt người xem: 2440
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:
KẾ TOÁN CHI PHÍ
 
MỤC LỤC  .......................................................................................... vii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................... xii
DANH MỤC BẢNG............................................................................ xiv
DANH MỤC SƠ ĐỒ........................................................................... xvii
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ............................ 1
Chương 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ 
                    GIÁ THÀNH SẢN PHẨM............................................. 24
Chương 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN 
                    CHI PHÍ SẢN XUẤT..................................................... 75
Chương 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH  
                    THỰC TẾ CỦA SẢN PHẨM NGÀNH 
                    SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP....................................... 141
Chương 5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH THỰC TẾ 
                          CỦA SẢN PHẨM CÁC NGÀNH SẢN XUẤT KHÁC......... 202
Chương 6: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ 
                   THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ƯỚC TÍNH............. 252
Chương 7: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 
                    TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ 
                    ĐỊNH MỨC.................................................................. 303
Bài Đọc Thêm: QUẢN LÝ CHI PHÍ THEO MÔ HÌNH ABC....... 342
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................... 369
 
 
Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn: Sách kế toán chi phí.

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

KẾ TOÁN CHI PHÍ

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Từ khóa : ke toan chi phi, sach ke toan chi phi, kế toán chi phí, bán sách kế toán chi phí

Kết nối với chúng tôi