Sách kế toán chi phí Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN CHI PHÍ

  • Lượt người xem: 2971
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN CHI PHÍ (TÁI BẢN LẦN 2, BỔ SUNG MỚI NĂM 2014)

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Chi phí là một yế tố rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí với vai trò cung cấp thông tin về chi phí phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý, vì vậy, từ lâu kế toán chi phí đã được xem là bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán.

 

 

Trong quá khứ, kế toán chi phí là nguồn gốc của kế toán quản trị. Trong những năm gần đây, mặc dù kế toán quản trị phát triển rất nhanh chóng, những kế toán chi phí vẫn giữ vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, vì thế kế toán chi phí là môn học cần phải được tiếp tục nghiên cứu và phát triển.

 

 

Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu kế toán chi phí cho sinh viên chuyên ngành kế toán, Bộ môn kế toán quản trị và phân tích hoạt động kinh doanh - khoa Kế toán - Kiểm toán  trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã biên soạn giáo trình kế toán chi phí.

 

 

Trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi tập trung giới thiệu  các mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp, bao gồm mô hình truyền thống của Việt Nam và mô hình của các nước có nền kế toán tiên tiến trên thế giới, nhằm cung cấp thông tin chi phí cho cả kế toán tài chính và kế toán quản trị.

 

 

Tài liệu được biên soạn nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp, đồng thời còn giúp cho người học rèn luyện kỹ năng thực hành về kế toán chi phí.

 

 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong khi biên soạn, song không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp cảu quý bạn đọc để cho quyển sách ngày càng tốt hơn.  

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

 

I. DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG CHO PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

II. CÁC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

III. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ PHÂN BIỆT KẾ TOÁN CHI PHÍ VỚI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH

 

I. KHÁI NIỆM CHI PHÍ - KHÁI NIỆM GIÁ THÀNH

 

II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 

III. PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI LÝ THUYẾT, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ

 

II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI LÝ THUYẾT, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

 

III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI LÝ THUYẾT, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC

 

II. KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH THỰC THẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC

 

III. KẾ TOÁN XỬ LÝ CÁC CHÊNH LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI LÝ THUYẾT, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, BÀI TẬP

 

PHỤ LỤC 1: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

 

PHỤ LỤC 2: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

 

PHỤ LỤC 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ

 

PHỤ LỤC 4: HỆ THỐNG CHI PHÍ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : Sách kế toán chi phí, kế toán chi phí, kế toán chi phí giá thành, ke toan chi phi

Kết nối với chúng tôi