Bài tập và bài giải kế toán chi phí giá thành Đặt sách theo yêu cầu

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (TS. PHAN ĐỨC DUNG)

  • Lượt người xem: 1959
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (PHAN ĐỨC DŨNG)

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hay kinh doanh dịch vụ thì giá thành luôn là yếu tố rất quan trọng để doanh nghiệp có thể tái sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận. Giá thành chính là thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vì trước khi ra quyết định lựa chọn sản xuất bất kỳ một sản phẩm nào thì bản thân doanh nghiệp phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, giá cả thị trường và điều tất yếu phải xác định đúng đắn mức phí sản xuất, tiêu hao sản phẩm mà doanh nghiệp phải đầu tư. 

 

Mặt khác giá thành còn là công cụ quan trọng để doanh nghiệp có thể kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét hiệu quả của các biện pháp tổ chức kỹ thuật. Có thể nói giá thành là một tấm gương phản chiếu toàn bộ biện pháp, tổ chức quản lý kinh tế, liên quan đến tất cả các yếu tố chi phí sản xuất. Đảm báo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở từng doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán.

 

Do giá thành với chức năng vốn có đã trở thành mục tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải vận dụng các phương thức tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả để hạ thấp giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp có thể tự tin, đững vững tren thị trường trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

 

Những kiến thức cơ bản về kế toán giá thành vẫn chứa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của độc giả, tác giả cố gắng trình bày nội dung kế toán giá thành và chuyển những nội dung có bản này thành những kỹ năng thông qua những ví dụ ứng dụng để độc giả hiểu rõ hơn nội dung môn học.

 

Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, song cuốn sách kế toán giá thành khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong mốn tiếp nhạn những ý kiến đóng góp chân tình của độc giả, của thầy cô và đồng nghiệp trong cũng như ngoài trường nhằm xây dựng cuốn sách ngày càng tốt hơn. PHAN ĐỨC DŨNG

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN YẾU TỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 6: TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 7:  KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XÂY LẮP

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

 

CHƯƠNG 10: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN

 

1. NHỮNG NỘI DUNG CẦN NHỚ

 

2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

PHỤ LỤC 2: KHUNG THỜI GIAN CẢU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ BÀI NGHIÊN CỨU ĐĂNG "TẠP CHÍ KẾ TOÁN"

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

KẾ TOÁN CHI PHÍ

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Từ khóa : Bài tập và bài giải kế toán chi phí giá thành, kế toán chi phí giá thành, giá thành

Kết nối với chúng tôi