Bài tập và bài giải kế toán chi phí Đặt sách theo yêu cầu

Bài tập và bài giải kế toán chi phí

  • Lượt người xem: 4624
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN CHI PHÍ BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu kế toán chi phí phải đặt trên cơ sở hiểu biết rộng về lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị … từ đó mới có thể vận dụng một cách thích ứng nội dung môn học vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.


Do tính chất phức tạp của nội dung môn học nên việc rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua các bài tập trắc nghiệm, các bài tập tự luận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình tiếp thu, phát triển kiến thức môn học.


Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí, chúng tôi biên soạn cuốn bài tập kế toán chi phí. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận được soạn theo thứ tự của chương trình môn học kế toán chi phí hiện đang được giảng dạy tại trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh và những bài tập trắc nghiệm, tự luận mang tính chất gợi mở, tiếp cận những lý thuyết kế toán chi phí hiện đại. 

Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên chuyên ngành kế toán và bạn đọc quan tâm đến kế toán chi phí.


Chúng tôi rất mong được sự đóng góp xây dựng của các bạn đọc để quyển bài tập và bài giải kế toán chi phí này phát triển và hoàn thiện hơn.


MỤC LỤC............................................................................................ 7

BÀI TẬP: KẾ TOÁN CHI PHÍ............................................................ 9


Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 
                 KẾ TOÁN CHI PHÍ........................................................ 10


Chương 2: KHÁI NIỆM - PHÂN LOẠI CHI PHÍ,
                 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.............................................. 14

Chương 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 
                TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO 
                 CHI PHÍ THỰC TẾ......................................................... 40


Chương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 
                 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO 
                 CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP 
                 CHI PHÍ ƯỚC TÍNH..................................................... 137


Chương 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  
                 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO  
                 CHI PHÍ  ĐỊNH MỨC................................................... 176

ĐÁP ÁN BÀI TẬP: KẾ TOÁN CHI PHÍ......................................... 195


Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  
                 KẾ TOÁN CHI PHÍ...................................................... 196


Chương 2: KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI - CHI PHÍ,  
                GIÁ THÀNH................................................................. 197


Chương 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ 
                TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO 
                 CHI PHÍ THỰC TẾ....................................................... 210


Chương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ 
                 TÍNH GIÁ THÀNH  SẢN PHẨM THEO 
                 CHI PHÍ THỰC TẾ  KẾT HỢP VỚI 
                 CHI PHÍ ƯỚC TÍNH..................................................... 279


Chương 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ 
                 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO 
                 CHI PHÍ ĐỊNH MỨC.................................................... 307


PHỤ LỤC: TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
                 KẾ TOÁN CHI PHÍ
........................................................ 313

 

 Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách bài tập và bài giải kế toán chi phí.

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

KẾ TOÁN CHI PHÍ

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Từ khóa : Bài giải kế toán chi phí, ke toan chi phi, kế toán chi phí, bai tap ke toan chi phi

Kết nối với chúng tôi