A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Toàn Bộ Các Thông Tư Hướng Dẫn - Sách kế toán
26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Toàn Bộ Các Thông Tư Hướng Dẫn Đặt sách theo yêu cầu

26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Toàn Bộ Các Thông Tư Hướng Dẫn

 • Tác Giả:: Bộ Tài Chính
 • NSX - NXB: NXB Thống Kê
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
 • Loại Sản Phẩm: Sách Giấy
 • Giá Bán: 148,500 VNĐ
 • Trọng lượng: 1350 gr
 • Kích Thước: 16x24 cm
 • Hình Thức: Bìa mềm
 • Số Trang: 898
 • Năm Xuất Bản: 2009
 • Số lượng:
 • Sản phẩm ưa thích
 • Lượt người xem: 3090
 • Đánh giá:
  (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ TOÀN BỘ CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁC CHUẨN MỰC

(Đã cập nhật thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 về hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán mới)

 

 

 

MỤC LỤC CHI TIẾT CÁC CHUẨN MỰC

 

 

- CHUẨN MỰC 01: CHUẨN MỰC CHUNG

 

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

 

- CHUẨN MỰC 02: HÀNG TỒN KHO

 

Quyết định 149/2001/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2011

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2002

 

-  CHUẨN MỰC 03: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

 

Quyết định 149/2001/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2011

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2002

 

- CHUẨN MỰC 04: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

 

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2002

 

- CHUẨN MỰC 05: BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

 

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

 

- CHUẨN MỰC 06: THUÊ TÀI SẢN

 

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

- CHUẨN MỰC 07: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

 

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

 

- CHUẨN MỰC 08: THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN GÓP VỐN LIÊN DOANH

 

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

 

- CHUẨN MỰC 10: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

 

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

- CHUẨN MỰC 11: HỢP NHẤT KINH DOANH

 

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 28/11/2005

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 21/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006.

 

- CHUẨN MỰC 14: DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

 

Quyết định 149/2001/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2011

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 09/10/2002

 

- CHUẨN MỰC 15: HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

 

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

- CHUẨN MỰC 16: CHI PHÍ ĐI VAY

 

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

 

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

- CHUẨN MỰC 17: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

 

CHUẨN MỰC 18: CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

 

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 28/11/2005

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 21/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006.

 

CHUẨN MỰC 19: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

 

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 28/11/2005

 

CHUẨN MỰC 21: TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

 

CHUẨN MỰC 22: TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ

 

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

CHUẨN MỰC 23:CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

 

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

 

CHUẨN MỰC 24: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2002

 

Thông tứ hướng dẫn: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

CHUẨN MỰC 25: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

 

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

 

CHUẨN MỰC 26: THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN DOANH

 

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2003.

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2005

 

CHUẨN MỰC 27: BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

 

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

 

CHUẨN MỰC 28: BÁO CÁO BỘ PHẬN

 

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

 

CHUẨN MỰC 29: THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

 

Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 04/11/2003

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006

 

CHUẨN MỰC 30: LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

 

Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 28/11/2005

 

Thông tư hướng dẫn: Thông tư 21/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006.

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

            

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : 26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Toàn Bộ Các Thông Tư Hướng Dẫn

Kết nối với chúng tôi