26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Đặt sách theo yêu cầu

26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam

  • Lượt người xem: 2600
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam 

 

Cuốn sách 26  chuẩn mực kế toán Việt Nam  là cuốn sách giá trị cung cấp tri thức nền tảng kiến thức kế toán theo đúng quy định, chế độ chính sách của nhà nước. Cuốn sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam được xuất bản mới nhất năm 2013.


Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần sau:


Phần I. Cơ sở pháp luật về các hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam


Phần II. Hệ thống các Chuẩn mực kế toán Việt Nam


Phần III. Hướng dẫn thực hiện các Chuẩn mực kế toán Việt Nam

 

Nội dung cụ thể như sau:

 

CM số 01: Chuẩn mực chung; CM số 02: Hàng tồn kho;

 

CM số 03: Tài sản cố định hữu hình;

 

CM số 04: Tài sản cố định vô hình;

 

CM số 05: Bất động sản đầu tư;

 

CM số 06: Thuê tài sản;

 

CM số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

 

CM số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;

 

CM số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

 

CM số 11: Hợp nhất kinh doanh;

 

CM số 14: Doanh thu và thu nhập khác;

 

CM số 15: Hợp đồng xây dựng;

 

CM số 16: Chi phí đi vay;

 

CM số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp;

 

CM số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;

 

CM số 19: Hợp đồng bảo hiểm;

 

CM số 21: Trình bày báo cáo tài chính;

 

CM số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

 

CM số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

 

CM số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

 

CM số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;

 

CM số 26: Thông tin về các bên liên quan;

 

Báo cáo tài chính giữa niên độ;

 

CM số 28: Báo cáo bộ phận;

 

CM số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót;

 

CM số 30: Lãi trên cổ phiếu.

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : Sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, 26 chuan muc ke toan Viet Nam, chuan muc ke toan viet nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Kết nối với chúng tôi