NỘI DUNG VÀ VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Đặt sách theo yêu cầu

NỘI DUNG VÀ VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

  • Lượt người xem: 3669
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

NỘI DUNG VÀ VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

 

Kế toán là một công việc quan trọng trong quá trình quản lý tài chính. Để thống nhất quản lý và tạo khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã lần lượt ban hành và công bố 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam qua các đợt:

 


- Đợt 1: Bốn (04) chuẩn mực (Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001)

 


- Đợt 2: Sáu (06) chuẩn mực (Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002)

 


- Đợt 3: Sáu (06) chuẩn mực (Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003)

 


- Đợt 4: Sáu (06) chuẩn mực (Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005)

 


- Đợt 5: Bốn (04) chuẩn mực (Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005)

 

 

Để thuận tiện cho doanh nghiệp thực hiện chuẩn mực kế toán, giúp cho giảng viên, sinh viên, cơ quan nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, kiểm soát đối với việc kế toán tại các doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách "Nội dung và hướng dẫn 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam".

 Cuốn sách gồm 2 phần lớn:

 


Phần thứ nhất: Hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam

 


Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam

 


Cuốn sách đã tập hợp đầy đủ 26 Chuẩn mực kế toán, hướng dẫn nội dung, phương pháp kế toán và trình bày Báo cáo tài chính của từng Chuẩn mực kế toán. Trong phần hướng dẫn thực hiện từng chuẩn mực kế toán đã lồng ghép các nội dung của Chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn và Nội dung tài khoản sử dụng trong Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm giúp cho việc tra cứu, thực hành kế toán một cách thuận lợi hơn.

 

 

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với những người làm công việc kế toán tại các doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên, những người nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, kiểm soát công việc kế toán.

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : NỘI DUNG VÀ VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Kết nối với chúng tôi