CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2014 Đặt sách theo yêu cầu

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2014

  • Lượt người xem: 4728
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014

 

Giới thiệu về nội dung

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thuộc tất cả mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước, là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Căn cứ vào đặc điểm, quy mô, yêu cầu và trình độ quản lý, từng doanh nghiệp vận dụng chế độ kế toán này phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Chế độ kế toán ban hành lần này gồm 6 thành phần cơ bản:

 

Phần thứ nhất. Quy định chung

 

Phần thứ hai. Hệ thống tài khoản kế toán

 

Phần thứ ba. Hệ thống báo cáo tài chính

 

Phần thứ tư. Chế độ chứng từ chứng khoán

 

Phần thứ năm. Chế độ sổ kế toán

 

Phần thứ sáu. Sơ đồ kế toán

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đổi mới kế toán Việt Nam, là công cụ chuyên môn phức tạp diễn ra rất khẩn trương trong quá trình đổi mới chính sách quản lý kinh tế, tài chính, cải cách hành chính quốc gia.

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014, che do ke toan doanh nghiep nho va vua 2014, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kết nối với chúng tôi