CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2014 QUYỂN 1 Đặt sách theo yêu cầu

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2014 QUYỂN 1

  • Lượt người xem: 5931
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN QUYỂN 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

XUẤT BẢN NĂM 2014


Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 21/12/2007 của Bộ Tài Chính.Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với các đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các TK tổng hợp tương ứng.
 


Trường hợp doanh nghiệp; công ty, tổng công ty cần bổ sung tài khoản 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ tài chính trước khi thực hiện.Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị bộ tài chính chấp thuận.Mục Lục:


Lời giới thiệu


Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài Chính.

 

Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán


Quy định chung


Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp


Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán


- Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn


- Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn


- Loại tài khoản 3: Nợ phải trả


- Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu


- Loại tài khoản 5: Doanh thu


- Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh


- Loại tài khoản 7: Thu nhập khác


- Loại tài khoản 8: Chi phí khác


- Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh

 
- Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách!

 
Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1, chế độ kế toán doanh nghiệp, che do ke toan doanh nghiep, sach che do ke toan doanh nghiep quyen 1

Kết nối với chúng tôi