A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 Bộ sách hệ thống thông tin kế toán - Sách kế toán
Bộ sách hệ thống thông tin kế toán Đặt sách theo yêu cầu

BỘ SÁCH THÔNG TIN KẾ TOÁN MỚI (Trọn bộ 03 tập)

  • Lượt người xem: 9101
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

 

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN (TRỌN BỘ 03 TẬP)

 

 

 

 

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN -Tập 1

 

 

 

Trong thời đại công nghệ thông tin, khi công nghệ thông tin ngày càng có nhiều ảnh hưởng sâu rộng trong quá trình điều hành, quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là các ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán, các chuyên viên kế toán đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

 

 

Hiểu biết và có kỹ năng tốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, sẽ giúp cho chuyên viên kế toán nắm bắt được các cơ hội và vượt qua các thách thức, giúp cho kế toán ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn trong công tác quản lý doanh nghiệp, và giúp Hệ thống thông tin kế toán tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

 


Trong điều kiện đó, vai trò của chuyên viên kế toán không chỉ là thực hiện công việc ghi chép, lập báo cáo mà còn tham gia vào các đội dự án để phân tích, thiết kế, đánh giá một hệ thống thông tin kế toán.

 

 

Đối với nghề nghiệp, một chuyên viên kế toán không chỉ làm việc trong vai trò kế toán của doanh nghiệp mà họ còn có thể làm việc trong vai trò là người tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán viên nội bộ trong doanh nghiệp, hay kiểm toán viên trong tổ chức kiểm toán độc lập.


 


Với mong muốn cung cấp đầy đủ kiến thức về các vấn đề xử lý thông tin kế toán, tổ chức, đánh giá một hệ thống thông tin kế toán trong cả hai môi trường xử lý bằng tay và xử lý bằng máy, môn học Hệ thống Thông tin Kế toán được thiết kế giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kế toán trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh bao gồm ba học phần. 

 Học phần 1:

 

 

Cung cấp kiến thức giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về hệ thống thông tin kế toán.


Cung cấp kiến thức căn bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu kế toán.

 


Cung cấp kiến thức giúp sinh viên tổ chức xử lý dữ liệu kế toán trên phần mềm MS Excel.Học phần 2:

 


Cung cấp kiến thức và kỹ năng giúp cho sinh viên tìm hiểu, tổ chức và lập tài liệu hệ thống thông tin kế toán, tổ chức dữ liệu kế toán theo các mô hình tổ chức dữ liệu phổ biến trong điều kiện tin học hóa.

 

 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nhằm tổ chức phân tích, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, đặc biệt kiểm soát trong môi trường máy tính.

 


Cung cấp kiến thức cho sinh viên trong việc tìm hiểu, đánh giá, tiếp cận hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp theo các chu trình nghiệp vụ.

 Học phần 3:

 


Giúp sinh viên nắm bắt các kiến thức cần thiết trong việc phân tích, thiết kế, thực hiện, vận hành một hệ thống thông tin kế toán trong môi trường máy tính.

 


Hướng dẫn các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tổ chức, sử dụng, và đánh giá một phần mềm kế toán.

 


Theo đó, tài liệu này được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy Học phần 1 môn Hệ thống Thông tin Kế toán tại trường Đại học kinh tế. Tài liệu được kết cấu thành hai phần với tổng cộng tám chương.

 

 

Chương 1 trình bày Tổng quan về Hệ thống Thông tin Kế toán. Các Chương 2 và 3 trình bày những vấn đề về cách thức tổ chức dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể là MS Access, quản lý và truy xuất dữ liệu nhằm cung cấp các kiến thức về tổ chức dữ liệu trong môi trường tin học hóa công tác kế toán, phục vụ cho Học phần 2 môn học hệ thống thông tin kế toán. 

 


Các Chương 4, 5, 6, 7 và 8 trình bày những kiến thức cơ bản về cách xử lý thông tin kế toán ở cấp độ cơ bản bằng phần mềm MS Excel trong điều kiện áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.


 

Tài liệu này do tập thể giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin Kế toán, Khoa kế toán – kiểm toán Trường Đại học kinh tế TPHCM biên soạn. Bao gồm Ths Thái Phúc Huy (chủ biên), Ths Nguyễn Thế Hưng, Ths Huỳnh Văn Hiếu, Cử Nhân. Đoàn Trí Dũng và Cử Nhân. Lương Đức Thuận.

 

Trong lần biên soạn này, chúng tôi đã chỉnh lý, bổ sung và cập nhật các nội dung phù hợp với văn bản pháp quy về chế độ kế toán hiện hành, chung tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc.

 

 

 

 

MỤC LỤC TẬP 1

 

 


Chương I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 


1. Khái niệm hệ thống và hệ thống thông tin quản lý

 

 

2. Hệ thống thông tin kế toán

 


3. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán

 


4. Các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin  trong hệ thống thông tin kế toán

 Chương II: TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG MÁY TÍNH

 


1. Một số khái niệm

 


2. Các bước tiến hành tổ chức dữ liệu

 


3. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

 


BÀI TẬP

 Chương III: BẢNG DỮ LIỆU, VẤN TIN

 


1. Các thao tác liên quan cấu trúc bảng dữ liệu

 


2. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng–Relationship

 


3. Các thao tác cập nhật mẫu tin

 


4. Vấn tin

 


5. Câu lệnh Select – SQL

 


BÀI  TẬP

 Chương IV: TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG EXCEL

 


1. Ôn tập và bổ sung một số kiến thức căn bản về Excel

 


2. Hình thức kế toán

 


3. Tổ chức dữ liệu kế toán

 Chương V: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN, BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

 


1. Lập bảng cân đối tài khoản cấp 3

 


2. Lập bảng cân đối tài khoản cấp 1


3. Lập bảng tổng hợp chi tiết

 


BÀI TẬP

 


Chương VI: LẬP SỔ NHẬT KÝ

 


1. Lập sổ nhật ký thu tiền

 


2. Lập sổ nhật ký chi tiền

 


3. Lập sổ nhật ký chung

 


BÀI TẬP

 Chương VII: LẬP SỔ CHI TIẾT SỔ CÁI 

 


1. Lập sổ chi tiết

 


2. Lập sổ cái

 


BÀI TẬP

 Chương VIII: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 


1. Lập bảng cân đối kế toán

 


2. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 


3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 


4. Mở sổ cho kỳ kế toán sau

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

 


 

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Tập 2

 

 

 

 

Tập 1 của tài liệu “Hệ thống Thông tin Kế toán”, chúng tôi đã trình bày các vấn đề tổng quan về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, đã định hướng cho người đọc trong việc tự tổ chức một hệ bảng tính dựa trên phần mềm MS Excel để có thể xử lý dữ liệu kế toán trong một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, và cũng đã cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu với những ví dụ minh họa thông qua phần mềm MS Access.

 

 

Tiếp theo Tập 1, Tập 2 của tài liệu này được biên soạn để sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy Học phần 2 của môn học Hệ thống Thông tin Kế toán. Nội dung tập 2 này bao gồm các chương như sau:

 

 

-   Chương 1 trình bày phương pháp và công cụ lập tài liệu hệ thống, nhằm giúp người đọc có thể vận dụng trong việc tìm hiểu, mô tả và trình bày một hệ thống thông tin kế toán, không phân biệt trong điều kiện kế toán thủ công hay kế toán máy tính.

 

 

-   Chương 2 trình bày các mô hình dữ liệu trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán. Với nội dung được trình bày trong chương này, người đọc có thể phân tích, xây dựng, tổ chức dữ liệu cho một hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện kế toán máy.

 

 

-   Chương 3 và Chương 4 đi sâu tìm hiểu và trình bày về kiểm soát nội bộ, bao gồm các quan điểm về kiểm soát và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, và kiểm soát nội bộ trong môi trường máy tính. Người đọc cũng có thể tìm hiểu các vấn đề liên quan giữa tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm soát.

 

 

-  Chương 5, 6, 7 và 8 giúp người đọc tìm hiểu và phân tích các chu trình nghiệp vụ, nhằm hiểu rõ hơn vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong tổng thể hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp một cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn trong vấn đề xử lý kế toán các hoạt động của doanh nghiệp.

 

 

Tài liệu này do tập thể giảng viên Bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán, khoa Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh biên soạn, bao gồm: ThS. Thái Phúc Huy (Chủ biên), ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn (Đồng chủ biên), ThS. Nguyễn Bích Liên, ThS. Bùi Quang Hùng, ThS. Trần Thanh Thúy, và CN. Phạm Trà Lam.

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG I: CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TÀI LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 

1.      Vai trò của việc lập tài liệu hệ thống

 

2.      Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

 

3.      Lưu đồ chứng từ (Document Flowchart)

 

4.      Các công cụ lập tài liệu khác

 

5.      Giới thiệu phần mềm ứng dụng

 

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU THEO MÔ HÌNH REAL ĐỂ XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

1. Các tiếp cận tổ chức dữ liệu xử lý hoạt động kinh doanh của hệ thống thông tin kế toán


2. Các tiếp cận phân tích nghiệp vụ kinh doanh để tổ chức dữ liệu

 

3. Tổ chức dữ liệu theo mô hình REAL

 

4. Thu thập dữ liệu

 

5.   Xử lý dữ liệu

 

6. Thông tin kết xuất của hệ thống

 

7. Mã hóa dữ liệu

 

CHƯƠNG III: KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

1. Kiểm soát nội bộ

 

2. Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 

3. ERM và các vấn đề quản trị doanh nghiệp

 

 

CHƯƠNG IV: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 

1. Đặc điểm của môi trường máy tính ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ

 

2. Tổng quan về COBIT

 

3. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

 

4. Sự an toàn và trung thực của dữ liệu

 

CHƯƠNG V: CHU TRÌNH DOANH THU

 

1. Hoạt động và dòng thông tin trong chu trình

 

2. Tổ chức kế toán trong chu trình doanh thu

 

3. Hoạt động kiểm soát trong chu trình

 

CHƯƠNG VI: CHU TRÌNH CHI PHÍ

 

1. Hoạt động và dòng thông tin trong chu trình

 

2. Tổ chức kế toán trong chu trình chi phí

 

3. Hoạt động kiểm soát trong chu trình

 

CHƯƠNG VII: CHU TRÌNH SẢN XUẤT

 

1. Các hoạt động và dòng thông tin trong chu trình

 

2.Tổ chức kế toán trong chu trình sản xuất

 

3. Hoạt động kiểm soát trong chu trình

 

CHƯƠNG VIII: HỆ THỐNG BÁO CÁO VÀ SỔ CÁI

 

1. Hoạt động và dòng thông tin trong hệ thống

 

2. Hoạt động kiểm soát trong hệ thống

 

PHỤ LỤC

 

A- CHU TRÌNH NHÂN SỰ

 

B- CHU TRÌNH TÀI CHÍNH

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

 

 

 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - TẬP 3

 

 

 

 

Trong các Tập 1, 2 của sách “Hệ thống Thông tin Kế toán”, chúng tôi đã trình bày các vấn đề tổng quan về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, đã định hướng cho người đọc trong việc tự tổ chức một hệ bảng tính dựa trên phần mềm MS Excel, để có thể xử lý dữ liệu kế toán trong một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, và cũng đã cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu, với những ví dụ minh họa thông qua phần mềm MS Access.

 

 

 

Chúng tôi cũng đã trình bày các công cụ và phương pháp lập tài liệu hệ thống, tiếp cận kiểm soát nội bộ với nhiều quan điểm, nhiều cách tiếp cận cả trong môi trường thủ công và môi trường ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời việc tìm hiểu hệ thống thông tin kế toán theo từng chu trình nghiệp vụ cũng được trình bày một cách đầy đủ và chi tiết.

 

 


Để người đọc có tầm nhìn hệ thống, cũng như tiếp cận hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán, Tập 3 của tài liệu “Hệ thống Thông tin Kế toán” được biên soạn để sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy Học phần 3 của môn học Hệ thống Thông tin Kế toán. Nội dung Tập 3 này bao gồm các chương như sau:

 


– Chương 1 trình bày tổng quan về chu trình phát triển hệ thống và hai giai đoạn đầu tiên của chu trình: Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin Kế toán. Với nội dung được trình bày trong chương này, người đọc có thể hiểu bản chất của quá trình phát triển hệ thống thông tin kế toán, có thể phân tích một hệ thống thông tin kế toán và thiết kế hệ thống mới. Người đọc cũng có thể làm quen với cách thức và quy trình đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán.

 

 


– Chương 2 trình bày việc Tổ chức Triển khai, Thực hiện và Vận hành Hệ thống Thông tin Kế toán. Chương này giúp người đọc làm quen với việc tổ chức một hệ thống kế toán máy tính trong thực tế, và cung cấp kiến thức lý thuyết cho việc ứng dụng phần mềm kế toán trong các chương tiếp theo.

 


– Chương 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi sâu vào việc hướng dẫn tổ chức, triển khai, sử dụng một phần mềm kế toán. Việc đọc các chương này gắn liền với việc sử dụng phần mềm và làm việc trực tiếp tại phòng máy tính.

 


Trong tài liệu này, chúng tôi cũng đồng thời cung cấp hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, số liệu minh họa nhằm giúp cho việc sử dụng phần mềm rõ ràng và hữu hiệu hơn.

 

 

 

MỤC LỤC TẬP 3

 

 

Chương 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 

1.1   Tổng quan về chu kỳ phát triển hệ thống

 

1.2   Phân tích hệ thống

 

1.3   Thiết kế hệ thống

 

Chương 2: THỰC HIỆN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 

2.1 Thực hiện hệ thống

 

2.2 Vận hành hệ thống

 

Chương 3:  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHAI BÁO BAN ĐẦU

 

3.1 Tìm hiểu yêu cầu về cấu hình và cách thức cài đặt

 

3.2 Khai báo ban đầu

 

Bài tập

 

 

Chương 4: NHẬP SỐ DƯ ĐẦU KỲ

 

 

4.1 Nguyên tắc nhập số dư

 

4.2 Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ trên phần mềm

 

4.3 Kiểm tra và khóa số dư

 

Chương 5: NGHIỆP VỤ MUA HÀNG

 

5.1 Mua hàng trong nước

 

5.2 Mua hàng nhập khẩu

 

5.3 Mua các dịch vụ khác

 

5.4 Trả lại hàng mua

 

Bài tập

 

Chương 6: CÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

 

6.1 Bán chịu hàng hóa

 

6.2 Bán hàng thu tiền ngay

 

6.3 Bán hàng qua đại lý

 

6.4 Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu

 

Bài tập

 

 

Chương 7: THEO DÕI THANH TOÁN BÁN HÀNG

 

 

7.1 Phương thức thanh toán bằng tiền mặt

 

7.2 Phương thức thanh toán qua ngân hàng

 

Bài tập

 

Chương 8: THEO DÕI THANH TOÁN MUA HÀNG

 

 

1 Thanh toán mua hàng bằng tiền mặt

 

8.2  Thanh toán mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

 

Bài tập

 

 

Chương 9: CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC

 

 

9.1 Tài sản cố định

 

9.2 Phân bổ chi phí trả trước

 

9.3 Tạm ứng

 

9.4 Lương và các khoản trích theo lương

 

9.5 Trích lập quỹ

 

9.6 Công việc cuối kỳ

 

Bài tập

 

Chương 10: KHAI THÁCH THÔNG TIN TRONG PHẦN MỀM

 

10.1  Báo cáo tài chính

 

10.2 Hệ thống sổ sách kế toán

 

10.3 Báo cáo quản trị

 

10.4 Truy xuất báo cáo sang các phần mềm khác

 

10.5 Thiết kế báo cáo và sổ sách kế toán

 

Bài tập

 

SỐ LIỆU MINH HỌA ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

PHẦN 1: KHAI BÁO THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 

PHẦN 2: CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG KỲ

 

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu bộ sách giá trị này tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : thong tin ke toan, thông tin kế toán, bộ sách thông tin kế toán

Kết nối với chúng tôi