HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ  KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  • Lượt người xem: 2902
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC THI NĂM 2014

 

 

 

Cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán ngân sách tài chính xã phường thị trấn 2014 do nhà xuất bản Tài Chính phát hành, sách đước cập nhật đầy đủ các thông tư, nghị định mới nhất, chính xác nhất, in và nộp lưu chiểu quý 1 năm 2014, nội dung cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán ngân sách tài chính xã phường thị trấn bao gồm các phần chính sau:

 

Phần 1.  Những nội dung cơ bản của pháp luật về kế toán ngân sách tài chính cấp xã

 

1.       Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán

 

2.       Chứng từ kế toán

 

3.       Hệ thống tài khoản kế toán

 

4.       Sổ kế toán và hình thức kế toán

 

5.       Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

 

Phần 2. Những sửa đổi, bổ sung mới của chế độ kế toán ngân sách tài chính xã và hướng dẫn thực hành kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

 

1.       Hệ thống chứng từ kế toán

 

2.       Hệ thống tài khoản kế toán

 

3.       Hướng dẫn thực hành kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

 

4.       Sửa đổi bổ sung phần thứ tư “ hệ thống sổ kế toán”

 

Phần 3. Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán, sổ sách kế toán xã, phường, thị trấn

 

1.       Hệ thống chứng từ kế toán và biểu mẫu áp dụng

 

2.       Hệ thống sổ kế toán và biểu mẫu áp dụng.

 

PHẤN 4. HỆ THỐNG BIỂU MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 

1.       Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

 

2.       Mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

 

3.       Giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

 

PHẦN 5. QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN DO XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

 

1.       Quản lý nguồn vốn đầu tư

 

2.       Quản lý chương trình dự án phát triển nông thôn mới

 

PHẦN 6. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN TRONG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ

 

1.       Lập dự toán ngân sách nhà nước

 

2.       Chấp hành dự toán ngân sách nhà nước

 

3.       Quyết toán ngân sách

 

4.       Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát tài chính nọi bộ

 

5.       Tự kiểm tra tài chính kế toán

 

6.       Xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

 

7.       Quản lý tài sản nhà nước trong chính quyền cấp xã

 

PHẦN 7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC ( TABMIS)

 

PHẦN 8. CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA XÃ, PHƯỜNG , THỊ TRẤN.

 

PHẦN 9. CHỈ ĐẠO PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

PHẦN 10. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN , QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

 

PHẦN 11. QUY CHẾ ĐÃI NGỘ, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TẠI XÃ, PHƯỜNG THỊ TRẤN

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kết nối với chúng tôi