Hướng dẫn chế độ kế toán xã phường, thị trấn 2015 Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TÁC XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  • Lượt người xem: 1806
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TÁC XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2015

 

 

Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn là một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nói chung. Việc tổ chức công tác kế toán tốt sẽ có hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị các xã, phường, thị trấn.

 

Trong thời gian hoạt động, kế toán ngân sách cấp xã, phường, thị trấn đã có nhiều tiến bộ đáp ứng được nhu cầu quản lý ngân sách và tham mưu cho cấp lãnh đạo ra quyết định đúng đắn hơn. Mặt khác, công tác kế toán còn phải tuân thủ đúng các chế độ kế toán – tài chính của nhà nước quy định, cụ thể:

 

TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; huong dan che do ke toan xa phuong 

 

NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

 

TTLT số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30-5-2014 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 

Để tạo điều kiện cho cán bộ công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, kế toán Ủy ban nhân dân các phường, xã; Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện, thị trấn nắm bắt kịp thời các chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, kế toán; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nước tại địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu hoàn thành nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2014 và những năm tiếp theo. Nhà xuất bản tài chính cho xuất bản cuốn sách: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”.
 

 

 

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

 

 

Phần I. Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn;

 

Phần II. Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã, phường, thị trấn và hướng dẫn thực hành chế độ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu;

 

Phần III. Chế độ đấu thầu mua sắm trang thiết bị tài sản tại xã, phường, thị trấn;

 

Phần IV. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định sử dụng ngân sách nhà nước;

 

Phần V. Quy trình thẩm tra quyết toán vốn ngân sách nhà nước;

 

Phần VI. Hướng dẫn thực hiện tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính;

 

Phần VII. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu và xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài sản công;

 

Phần VIII. Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và công tác thi đua khen thưởng đối với công chức xã, phường, thị trấn;

 

Phần IX. Chỉ đạo công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước và phân bổ chi ngân sách nhà nước 2015.

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Hướng dẫn chế độ kế toán xã phường, thị trấn 2015

Kết nối với chúng tôi