SÁCH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH DANH CHO TRƯỜNG HỌC Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

SÁCH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH DANH CHO TRƯỜNG HỌC

  • Lượt người xem: 597
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH DANH CHO TRƯỜNG HỌC

 

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về: quản lý tài chính, ngân sách nhà nước trong hoạt động giáo dục đào tạo; chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;... Cụ thể như:

 

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09-05-2017 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

 

Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

 

Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30-5-2017 Về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13-7-2017 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020;

 

Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07-7-2017 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm. ; Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15-05-2017 Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24-10-2014 của Chính phủ; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28-4-2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;...

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Sách Tài Chính xuất bản cuốn sách: “Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho trường học” Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

 

Phần thứ nhất: Quy định về quản lý tài chính và ngân sách nhà nước trong hoạt động giáo dục đào tạo

 

Phần thứ hai: Quy định mới về quản lý và sử dụng tài sản trong cơ quan công lập

 

Phần thứ ba: Cơ chế tự chủ, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

 

Phần thứ tư: Chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên

 

Phần thứ năm: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : SÁCH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH DANH CHO TRƯỜNG HỌC

Kết nối với chúng tôi