LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI VÀ HƯỚNG DẪN 2015 Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2016

  • Lượt người xem: 1672
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2016

 

 

Cùng với các biện pháp cải cách, đổi mới đồng bộ về thể chế quản lý tài chính công, việc thực hiện Luật NSNN trong những năm qua đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý, điều hành NSNN; góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, đứng trước những thay đổi về tình hình kinh tế - xã hội và các yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý tài chính công đặt ra trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, Luật NSNN hiện hành cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế, vì vậy Ngày 26-5-2015, tại kỳ họp thứ IX Quốc hội khóa XIII đã thông qua LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ 83/2015/QH13. Luật gồm 7 chương, 77 điều, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản về quản lý tài chính, sử dụng vốn, kinh phí ngân sách Nhà nước như: TT 102/2015/TT-BTC ngày 30-06-2015

 

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, TT 98/2015/TT-BTC ngày 23-06-2015 Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quôc lần thứ IX, TT 90/2015/TTLT-BTC- BKH?T ngày 15-06-2015 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư...

 

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc quản lý tài sản, phân bổ ngân sách nhà nước, lập dự toán, thanh quyết toán thu chi ngân sách, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản quyển sách: SÁCH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI) VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

 

 

 

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:

 

 

Phần thứ nhất: Luật Ngân sách nhà nước

 

Phần thứ hai:  Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2016

 

Phần thứ ba: Quy định về quản lý tài chính, chế độ chi tiêu, hỗ trợ từ nguồn vốn, ngân sách nhà nước

 

Phần thứ tư:  Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

 

Phần thứ năm: Quy định về thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước

 

Phần thứ sáu: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (Áp dụng từ tháng 02 năm 2015)

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI VÀ HƯỚNG DẪN 2015, LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015, LUẬT NGÂN SÁCH

Kết nối với chúng tôi