NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

  • Lượt người xem: 1927
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 

Ngày 30-12-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

 

 Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới quy định về: phí, lệ phí; giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; hướng dẫn quản lý và kiểm soát thu, chi qua kho bạc nhà nước; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;... Cụ thể như:

 

- Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15-02-2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26-12-2016 Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

 

- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 271/2016/TT-BTC ngày 14-11-2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán;

 

-  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 26-02-2016 Về Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

 

- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14-06-2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;...

 

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

 

Phần thứ nhất: Luật Kế toán và quy định chi tiết thi hành

 

Phần thứ hai:  Luật Phí, lệ phí và quy định chi tiết thi hành

 

Phần thứ ba: Quy định về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

 

Phần thứ tư: Hướng dẫn quản lý và kiểm soát thu, chi qua kho bạc nhà nước

 

Phần thứ năm: Quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước

 

Phần thứ sáu: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

 

Phần thứ bảy: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, phí và lệ phí

 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bộ phân kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp trên toàn quốc.

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi