CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  • Lượt người xem: 3429
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

 

Trước tình hình phát triển của quá trình hội nhập kinh tế,việc nâng cao nghiệp vụ và đề ra các giải pháp để công tác quản lý tài chính kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thực sự vận hành theo cơ chế thị trường là một đòi hỏi cấp thiết. Do đó, trong thời gian qua, để hỗ trợ và hoàn thiện công tác này, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như: cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tại nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ,…

 

Nhằm giúp kế toán, những người làm công tác quản lý tài chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có tài liệu để tìm hiểu và trau dồi các nghiệp vụ về chế độ tự chủ tài chính, quản lý các khoản thu chi cơ quan hành chính, sự nghiệp văn hóa xã hội, sự nghiệp kinh tế,… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: Cẩm nang quản lý tài chính kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

Nội dung cuốn sách được trình bày theo 3 chuyên đề sau:

 

Chuyên đề 1: Quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

 

Chương 1: Quản lý tài chính theo chế độ tự chủ đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

Chương 2: Quản lý các khoản thu chi đơn vị hành chính sự nghiệp

 

Chương 3: Quản lý các khoản thu chi sự nghiệp văn hóa xã hội

 

Chương 4: Quản lý các khoản thu chi đơn vị sự nghiệp kinh tế

 

Chương 5: Quản lý quỹ tiền lương

 

Chương 6: Quản lý các chi phí đấu thầu, mua sắm hàng hóa.

 

Chương 7: Quản lý chi phí, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đặc thù đối với dự án đầu tư

 

Chương 8: Nội dung công khai tài chính

 

Chuyên đề 2: Tổ chức kế toán trong công tác quản lý tài chính các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

 

Chương 1: Kế toán tiền

 

Chương 2: Kế toán các khoản thanh toán

 

Chương 3: Kế toán nguồn kinh phí

 

Chương 4: Kế toán các khoản thu

 

Chương 5: Kế toán các khoản chi

 

Chương 6: Kế toán tài khoản ngoài bảng

 

Chuyên đề 3: Quy trình kiểm toán tài chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

 

Chương 1: Quy trình kiểm toán

 

Chương 2: Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước

 

Chương 3: Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

 

Chương 4: Kiểm toán báo cáo tài chính

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : Sách Cẩm nang quản lý tài chính kế toán trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, Cẩm nang quản lý tài chính kế toán trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, sach cam nang quan ly tai chinh ke toan don vi hanh chinh su nghiep

Kết nối với chúng tôi