685 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

685 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  • Lượt người xem: 2617
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

685 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2015

 

 

 

 Để đảm bảo việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách kế toán, kiểm toán, quản lý thu, chi tài chính, thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới có liên quan đến các vấn đề về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước như: NĐ 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập TTLT 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30-05-2014 Quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

 

TT 22/2015/TT-BTC ngày 12-02-2015 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, TT 30/2015/TT-BTC ngày 09-03-2015 Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

TT 18/2015/TT-BTC ngày 03-02-2015 Hướng dẫn công tác lập dự toán,quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền trung, TT 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế đọ quản lý,tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước....

 

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc lập dự toán ngân sách nhà nước, thanh quyết toán thu chi ngân sách, đồng thời nhằm nâng cao năng lực quản lý về tài chính của các cán bộ quản lý của kế toán trưởng các đơn vị, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “685 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

 

 

Nội dung bao gồm những phần chính sau:

 

 

Phần I: Giải đáp tình huống về tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc

 

Phần II: Giải đáp tình huống về thanh toán, quyết toán ngồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

Phần III: Giải đáp tình huống về quản lý tài chính, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước

 

Phần IV: Giải đáp tình huống về chế độ hao mòn tài sản cố định, quản lý, nsử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

 

Phần V: Giải đáp tình huống về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, quản lý tài sản nhà nước.

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : 685 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Kết nối với chúng tôi