SÁCH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN - KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  ( Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

SÁCH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN - KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2018

  • Lượt người xem: 6654
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN - KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  (THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC NGÀY 10/10/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

 

Kế toán trưởng là người

Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước

 

Chuyên đề 2: Tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản Nhà nước, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước

 

Chuyên đề 3: Mở và sử dụng tài khoản và kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Nhà nước

 

Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

 

Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò nhiệm vụ của kế toán trưởng

 

Chuyên đề 6: Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước áp dụng cho hệ thông tin quản lý ngân sách và kho bạc

 

Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

 

Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của đơn vị thu, chi NSNN đơn vị HCSN

 

Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

 

Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, kỹ năng tổ chức hoạt động tự kiểm tra tài chính, kế toán thu, chi ngân sách và HCSN

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 
Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : SÁCH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN - KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (

Kết nối với chúng tôi