KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  • Lượt người xem: 3979
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

Các đơn vị hoạt động trong khu vực công nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng đang nắm giữ và sử dụng một khối lượng nguồn lực vật chất và lao động vô cùng to lớn của quốc gia, và có ảnh hưởng hết sức quan trọng đến sự phát triển của đất nước.


Để quản lý hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp thì kế toán có vai trò hết sức quan trọng. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra, kế toán sẽ giúp cho các nhà quản lý tại đơn vị, các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan có cơ sở để đánh giá, kiểm soát, chỉ đạo và ra các quyết định cần thiết đối với hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp.


Kế toán Hành chính Sự nghiệp là một môn học thuộc chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán, và trong thời gian tới là môn học chủ đạo trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán Công. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu giảng dạy môn học Kế toán Hành chính Sự nghiệp, Bộ môn Kế toán Công biên soạn quyển Kế toán Hành chính Sự nghiệp.

 

Quyển sách trình bày đầy đủ nội dung và phương pháp, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động kinh tế, tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, để qua đó tạo ra và cung cấp được các thông tin qua hệ thống báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng trong nền kinh tế.

 

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN VÀ VẬT TƯ


CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN


CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN


CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ,  CÁC LOẠI NGUỒN VỐN VÀ CÁC QUỸ


CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CÁC KHOẢN CHI


CHƯƠNG 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


Phụ Lục 1:      Sơ đồ tổ chức của Sở Tài chính tại một địa phương


Phụ Lục 2: .... Sơ đồ tổ chức của một bệnh viện


Phụ Lục 3: .... Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp


Phụ Lục 4:      Thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn các loại tài sản cố định


Phụ Lục 5:      Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ


Phụ Lục 6:      Một số thuật ngữ chuyên ngành thuộc Kế toán hành chính sự nghiệp


Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo


Mục Lục............................................................................................ 426 

 

Sachketoan.vn  trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Sách kế toán, sách thuế, kế toán trưởng, sách tài chính, sach ke toan, sach thue, sach tai chinh

Kết nối với chúng tôi