A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN 2 (BỘ TÀI CHÍNH) - Sách kế toán
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  2015  QUYỂN 2 (BỘ TÀI CHÍNH) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN 2 (BỘ TÀI CHÍNH)

  • Lượt người xem: 4689
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  2015  QUYỂN 2 (BỘ TÀI CHÍNH)

 

 

Quyển 2- Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015: Báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập, báo cáo tài chính hợp nhất, chứng từ và sổ kế toán, ví dụ minh họa (Quyết định XB số 04/QĐ-NXBTC ngày 15/01/2015 của Giám đốc Nhà xuất bản Tài chính; Số đăng ký kế hoạch XB: 19-2015/CXBIPH/82-221/TC; Mã số sách chuẩn quốc tế: 978-604-79-0731-1)

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QUYỂN 2:

 

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

 

Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng bộ tài chính về việc hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 

Phần thứ hai: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP


 

I. Biểu mẫu báo cáo tài chính


II. Quy định chung


III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính


1. Những thông tin chung về doanh nghiệp


2. Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán


3.Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


4. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


5. Hướng dẫn lập và trình bày Thuyết minh Báo cáo tài chính


PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP


I. Quy định chung


II. Giải thích nội dung và phương pháo ghi chép chứng từ kế toán

 

III. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán


PHẦN THỨ TƯ: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN


I. Quy định chung


II. Danh mục và mẫu sổ kế toán


III. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán


PHẦN THỨ NĂM: CÁC VÍ DỤ THỰC HÀNH


PHẦN THỨ SÁU: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 


Cuốn sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập và báo cáo tài chính hợp nhất, có ví dụ minh họa bằng số liệu cụ thể cho từng nội dung và kèm theo sơ đồ hạch toán của từng tài khoản kế toán.

 

Để đảm bảo tính đúng đắn về nội dung do Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) biên soạn, Nhà xuất bản Tài chính chỉ cấp quyết định xuất bản và phát hành duy nhất cho bộ sách nói trên và không hợp tác với bất kỳ đối tác nào khác.

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 QUYỂN 2 (BỘ TÀI CHÍNH)

Kết nối với chúng tôi