BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 THEO THÔNG TƯ 200 Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 THEO THÔNG TƯ 200

  • Lượt người xem: 6089
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 GỒM 02 CUỐN

 

 

 

Bộ  SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015  tuân thủ theo các văn bản pháp luật sau:

 

 

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

 

+ Thông tư 202/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất.

 

+ Luật Kế toán (2003)

 

+ Nghị định 129/2004/NĐ-CP

 

+ Các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã ban hành trong thời gian vừa qua.

 

Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp - Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế - Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

 

 

BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 MỚI NHẤT GỒM 02 QUYỂN: 

 

 

Quyển 1: Hệ thống Tài chánh kế toán: Trình bày bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản.

 

 

Quyển 2: Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Hệ thống Chứng từ kế toán, Sổ kế toán. Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán.

 

 

Phần phụ lục: gồm Luật Kế toán (2003) và Nghị định 129/2004/NĐ-CP ban hành ngày 31.5.2004 Hướng dẫn một số điều Luật Kế toán.

 

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : BỘ SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 THEO THÔNG TƯ 200

Kết nối với chúng tôi